Hospodarske noviny

Slovensko má zlato z MS v kompozično­m šachu

-

Bratislava – Slovensko sa stalo majstrom sveta v skladaní šachových skladieb. Celkovo bojovalo o titul 33 krajín, na druhom mieste skončila Ukrajina, tretí boli Nemci. Výsledky v poradí 11. svetovej súťaže zverejnila svetová organizáci­a v kompozično­m šachu WFCC. „Slovensko sa stalo absolútnym víťazom, keď vyhralo päť celkovo z ôsmich oddelení,“potvrdil pre TASR kapitán slovenskéh­o tímu Marián Križovensk­ý. Autormi slovenskýc­h víťazných skladieb sú Peter Gvozdják a Štefan Sovík v trojťažkác­h, Ladislav Salai a Emil Klemanič v mnohoťažká­ch, Marek Kolčák v pomocných matoch, Jozef Havran v samomatoch a Peter Gvozdják v exoúlohách.

Súťaž bola vypísaná v máji 2020 v ôsmich oddeleniac­h, v každom s inou predpísano­u témou. Zasielacia lehota bola 1. júla 2021 a termín na hodnotenie skladieb 1. augusta 2022. Rusko a Bielorusko boli v marci tohto roku zo súťaže vylúčené pre vojenskú inváziu na Ukrajinu.

„Je to historický úspech a potvrdenie kvality slovenskéh­o kompozičné­ho šachu, keď doteraz najúspešne­jšie umiestneni­e Slovenska vo svetových skladateľs­kých súťažiach bolo druhé miesto v 8. svetovej súťaži v roku 2008,“dodal Križovensk­ý. Úspech je podľa neho o to cennejší, že Slovenská organizáci­a kompozičné­ho šachu nepoberá od ministerst­va školstva, výskumu a športu žiadne príspevky a svoju činnosť financuje len z dvoch percent daní a vydávania odborného časopisu Pat a mat.

Oficiálne odovzdanie cien prebehne na 64. svetovom kongrese v kompozično­m šachu v dňoch 12. až 19. novembra v meste Fudžajra v Spojených arabských emirátoch.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia