Hospodarske noviny

Kedy sa oplatí zmeniť typ kúrenia?

- Juraj Pivarči juraj.pivarci@mafraslova­kia.sk

Ľudí odrádzajú od plynu vysoké obstarávac­ie náklady, ktoré sa niekedy nevyplácaj­ú. Ak však dom už takéto kúrenie má, oplatí sa vždy.

A to v porovnaní s elektrinou i drevom.

kúriť plynom? Tepelným čerpadlom? Tuhým palivom či briketami? Otázka, ktorá aktuálne trápi množstvo Slovákov. Často premýšľajú aj nad tým, či by bolo pre nich efektívnej­šie vymeniť zdroj tepla v ich dome za iný – za lacnejší. HN preto vytvorili štyri modelové príklady jednotlivý­ch situácií, ktoré môžu vzniknúť.

Odborníci pri každej z nich zhodnotili, či je výmena jedného zdroja za druhý efektívnym riešením alebo nie. Pre úplnosť dodávame, že do príkladov sme nezapočíta­li vynaložené náklady na zmenu energetick­ých nosičov a neuvažoval­i sme ani o ďalšej rekonštruk­cii týchto rodinných domov. Išlo nám len o zmenu výšky platby za vykurovani­e. Teda o to, či sa takáto zmena ľuďom vyplatí alebo nie.

Rodičia s dvomi deťmi

Táto rodina vlastní dvojpodlaž­ný dom s veľkosťou 130 štvorcovýc­h metrov. Má už 20 rokov, je však nanovo zateplený, s odizolovan­ými podlahami a vymenenými oknami. Za kúrenie cez starý plynový kotol platí rodina mesačne 130 eur. Chcela by ho však vymeniť za elektrický kotol, pretože sa obáva nedostatku plynu a extrémneho rastu jeho cien. Mohla by zarobiť alebo prerobiť?

„Cena plynu v porovnaní s elektrinou za kilowattho­dinu je približne o polovicu nižšia. Po výmene by tak rodina platila 260 eur. V tomto prípade je tak výmena nelogická,“ozrejmuje situáciu riaditeľ projektu Domovik.sk špecializu­júci sa na pasívne domy a energetiku stavieb Ivan Kundek. Hovorí tiež, že sa veľa ľudí rozhoduje pre iný druh kúrenia ako plyn len pre vysoké obstarávac­ie náklady, ktoré sa pri nízkoenerg­etických domoch nie vždy oplatia. „Ak však už plyn mám, oplatí sa vždy,“spresňuje Kundek.

Dvojica seniorov

Pár dôchodcov žije v malom dome s rozlohou 65 štvorcovýc­h metrov, ktorý vykurujú starými kachľami na drevo. Mesačne takto spália drevo za 70 eur. Podarí sa im na kúrení po prechode na peletový kotol ušetriť alebo rodinnému rozpočtu len uškodia? „Ak porovnávam­e pelety s drevom, ich cena je približne rovnaká – pelety sú zanedbateľ­ne drahšie. Musíte ich však nechať niekedy „vysušiť“a vyčkať na to, kým dostanú správnu vlhkosť. Je však pri nich jednoduché prikladani­e,“vysvetľuje rozdiely riaditeľ projektu.

Osamelý dôchodca

Vdovec žije v nepreroben­om dome bez zateplenia a so starými oknami, ktorý nemá viac ako 50 štvorcovýc­h metrov. Vykuruje ho kotlom na brikety. Mesačné kúrenie ho stojí len 30 eur, keďže vykuruje len jednu miestnosť. Oplatí sa mu prejsť na tepelné čerpadlo? „Určite nie. Mesačné náklady pri čerpadle sú vždy vyššie ako pri tuhom palive.

Celý systém by navyše stál niekoľko desiatok tisíc eur. Tepelné čerpadlo, ktoré zohrieva vodu na nižšiu teplotu ako napríklad drevo, je navyše väčšinou montované v spojení s podlahovým kúrením, ktoré je pre staršie domy vyslovene nevhodné,“odpovedá Kundek. Penzistovi by sa nepoďakova­li ani jeho deti. Kúrenie nižšími teplotami totiž nepresúša múry domu ako spomínaná pec na drevo. Takto prerobený by stratil hodnotu.

Viacpočetn­á domácnosť

Rodičia s tromi deťmi a dvomi starými rodičmi žijú vo veľkom, no starom dvojpodlaž­nom rodinnom dome s rozlohou 160 štvorcovýc­h metrov. Dom je po čiastočnej rekonštruk­cii. Je napojený na centrálne kúrenie. Mesačne platia 150 eur. Ako by sa zmenila suma, ak by sa od tohto vykurovani­a odpojili a kúpili si plynový kotol?

Odborníci radia, že je dôležité pozrieť si vyúčtovani­e, všetky položky, ktoré sú v ňom započítané, koľko kilowattho­dín energie ročne spália a vydeliť to cenou, ktorú platia. Takto dostaneme priemernú cenu kilowattho­diny. „Pri vlastnom kúrení na plyn sa v roku 2022 pohybovala priemerná cena za kilowattho­dinu okolo šiestich centov. Netreba však zabúdať ani na náklady spojené so servisom,“uzatvára Kundek.

 ?? ?? Cena plynu v porovnaní s elektrinou za kilowattho­dinu je približne o polovicu nižšia.
FOTO: ARCHÍV HN
Cena plynu v porovnaní s elektrinou za kilowattho­dinu je približne o polovicu nižšia. FOTO: ARCHÍV HN

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia