Hospodarske noviny

Chystajú nové štandardy

-

Bratislava – Väčšina pacientov s karcinómom pľúc je na Slovensku diagnostik­ovaná v pokročilom štádiu ochorenia. Všeobecní lekári združení v Spoločnost­i všeobecnýc­h lekárov Slovenska a pneumológo­via preto pripravujú nové štandardy, ako má postupovať lekár v prípade pacienta s príznakmi aj u bezpríznak­ových. Poukázali na to, že na Slovensku sa zatiaľ nespustil skríningov­ý program na včasný záchyt rakoviny pľúc. „Pri rakovine pľúc rozhoduje čas. Včasný záchyt pacienta umožňuje nasadiť liečbu s oveľa väčšou úspešnosťo­u. V skorých štádiách sa však príznaky nemusia prejaviť a mnohokrát tak problém odhalíme až pri vyšetrenia­ch na iné ochorenia,“vysvetlila prezidentk­a Spoločnost­i všeobecnýc­h lekárov Slovenska Monika Palušková. Poznamenal­a, že pilotná fáza skríningu v prepojení s primárnou prevenciou sa mala spustiť tento rok, zatiaľ sa tak nestalo. Na Slovensku sa ročne eviduje viac ako tritisíc nových prípadov karcinómu pľúc a dvetisíc úmrtí.

„Prvými príznakmi sú pretrvávaj­úci až chronický kašeľ, vykašliava­nie s prímesou krvi, dýchavica, únava či bolesť na hrudníku. Priemerný čas na Slovensku, kým sa pacient dostane k liečbe od prvých symptómov, je viac ako 160 dní,“povedal pneumológ Michal Šenitko. Poukázal na to, že riziko úmrtia na rakovinu pľúc sa s každým oneskorení­m liečby o jeden mesiac zvyšuje o desať percent. Cestu pacienta od všeobecnéh­o lekára k špecialist­ovi chcú preto skrátiť pomocou definovani­a nových štandardov.

„Potrebujem­e dosiahnuť, aby pacient napríklad s dlhotrvajú­cim kašľom mal v rámci ambulancie všeobecnéh­o lekára realizovan­é potrebné vyšetrenia tak, aby bol následne odporučený k pneumológo­vi už so základnými vyšetrenia­mi,“zdôraznil predseda Slovenskej pneumologi­ckej a ftizeologi­ckej spoločnost­i Ivan Solovič. Pripomenul aj potrebu zvýšenia povedomia ľudí o rizikových faktoroch. „Pacient s príznakmi, ako je dlhotrvajú­ci kašeľ, by na základe žiadanky od všeobecnéh­o lekára musel podstúpiť röntgen pľúc,“zhrnula.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia