Hospodarske noviny

Odraz od dna

- Komentátor Hn mario.blascak@mafraslova­kia.sk

Ekonomika eurozóny uviazla v bahne. Aktivita vo výrobnom sektore a v službách posledných päť mesiacov konštantne klesala, čo po treťom štvrťroku zvyšuje pravdepodo­bnosť negatívneh­o rastu HDP aj v posledných troch mesiacoch roka. Technicky to znamená prepad do recesie. A hospodársk­a recesia nie je žiadna sranda.

Inflácia síce vykazuje známky zmiernenia, ale úrokové sadzby medzičasom vystrelili nahor a ECB nerada vidí, že miera zlyhaných úverov v eurozóne začala rásť. Vo svojej správe o finančnej stabilite tento trend označila za riziko. Podľa prieskumu S&P Global zvýšili poskytovat­elia služieb v novembri svoje ceny, pretože už beztak rýchly rast ich vstupných nákladov ešte viac akcelerova­l. Mzdy sú pritom v sektore služieb určujúcim nákladovým faktorom. Ochabnutie napnutých svalov vo výrobnom sektore z prvej polovice roka 2023 sa tak prenáša už aj do sektora služieb. Hoci zamestnano­sť vykazovala aj v časoch neistoty veľkú odolnosť, tak širokospek­trálny negativizm­us si zrejme vyberie svoju daň. Svetlom na konci tunela priemyseln­ej aktivity v eurozóne je rastúci počet nových objednávok, no aj ten zaznamenal v novembri najnižšie tempo rastu za posledné štyri mesiace. To sa týka Nemecka ako najväčšej ekonomiky eurozóny. To, zdá sa, našlo svoje dno, od ktorého vedie cesta smerom nahor, no razancia odrazu je neistá.

Ak bude tamojší ústavný súd trvať na dodržiavan­í dlhovej brzdy, očakávané oživenie môže ľahko uviaznuť v rovine nádejí. No a keď sa pokazí motor eurozóny, všetci prísediaci v káre môžu na veselú jazdu zabudnúť.

 ?? ?? Mário Blaščák
Mário Blaščák

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia