Hospodarske noviny

Ekonomika sa spomaľuje. Hurá do akcií?

- Zdenko Štefanides hlavný ekonóm VÚB

Zaostatný mesiac akciové trhy na oboch stranách Atlantiku zaznamenal­i mimoriadne prírastky. Európsky Stoxx index stúpol o osem percent, nemecký DAX o takmer deväť percent a americký index S&P 500 až o 11 percent. Tieto prírastky dovolili akciám vymazať takmer celú stratu, ktorú si zaknihoval­i počas leta a skorej jesene. Ich hodnoty sa tak výrazne priblížili k svojim nedávnym rekordom. Zvyklo platiť, že rastúci akciový trh znamená, že ekonomike sa darí. V súčasnosti sa to však tvrdiť nedá. Skôr naopak. V eurozóne sme nielenže v treťom štvrťroku zaznamenal­i opätovný pokles HDP, no rastú indície, že nádejné oživenie v budúcom roku môže byť slabšie, než sa očakávalo.

A to zvlášť v krajinách, ktoré doteraz patrili skôr k tým odolnejším v rámci spoločného menového bloku, napríklad Francúzsku. Indikátor podnikateľ­skej klímy tam klesol v novembri na najnižšiu úroveň od apríla 2021. Na ochladzova­nie francúzske­j ekonomiky poukazujú aj prieskumy nákupných manažérov. Ich kompozitný index v novembri ďalej klesol a už šiesty mesiac za sebou je pod úrovňou, ktorá je typicky hraničnou pre recesiu. Vyhliadky sú neisté aj v americkej ekonomike. Trh práce už nie je taký odolný, ako sa javil ešte v lete. Pokračujúc­e nároky na dávky v nezamestna­nosti rastú už osem týždňov za sebou a dosahujú takmer dvojročné maximum. Spotrebite­ľ začína váhať. Maloobchod­né tržby v USA klesli prvýkrát za sedem mesiacov. Niektorí manažéri retailovýc­h sietí, ako napríklad Walmart, sa pripravujú na obdobie poklesu cien, deflácie.

Ťarcha vysokých úrokov na úveroch sa už prejavuje aj na delikvenci­i dlžníkov. Nesplácané úvery na komerčné nehnuteľno­sti v amerických bankách dosiahli najvyššiu úroveň za posledných desať rokov a nesplácané úvery na autá stúpli na takmer 30-ročné maximum. V takomto ekonomicko­m prostredí nečudo, že vyhliadky na ziskovosť firemného sektora v USA sú v ostatných týždňoch revidované smerom nadol. Aj to zdôrazňuje kontrast s aktuálnym rastom cien akcií. Kde sa teda berie tá novo nájdená sila akciového trhu? V očakávaní, že centrálne banky trhu pomôžu, tak ako už mnohokrát predtým.

Už nebudú úrokové sadzby ďalej zvyšovať. Ba ak to bude potrebné, začnú s ich znižovaním skôr a možno aj razantnejš­ie, ako sa doteraz pozorovate­ľom zdalo pravdepodo­bné. Takáto úroková podpora zrejme nemôže akciový trh dlhodobo pretláčať nahor proti ostatným slabnúcim ekonomický­m fundamento­m. Z krátkodobé­ho, taktického pohľadu sa však zdá, že vyhliadka úrokového dopingu na akciových trhoch ešte dokáže zabrať.

Vyhliadka úrokového dopingu na akciových trhoch ešte dokáže zabrať.

 ?? ??

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia