Hospodarske noviny

Pri centrálnej banke vyrastie nový projekt

- Petra Uhráková petra.uhrakova@mafraslova­kia.sk

Prvá etapa Florian Residence od developers­kej spoločnost­i Alto Real Estate by mala byť stavebne ukončená v priebehu roku 2025.

Bratislava – Pretvárani­e opustených brownfield­ov na nové rezidenčné či polyfunkčn­é zóny je dnes už zaužívanou metódou. S postupným ubúdaním čerstvých pozemkov sa však developeri do takýchto plôch púšťajú čoraz viac.

Projekt Florian Residence od developera Alto Real Estate postupne rastie na nároží ulíc Školská a Slovanská v tesnej blízkosti budovy Národnej banky Slovenska. Územiu v minulosti dominoval okrem domovej zástavby aj priemysel. Pôvodná zástavba na pozemku zanikla pred desaťročia­mi a následne pozemok chátral. Dnes developer odhalil výslednú podobu projektu, v rámci ktorého vznikne v prvej fáze 73 bytov.

Prvé vízie

„Na základe dôkladného poznania celej zóny vhodne vsadili celý projekt do lokality, definovali jeho rozsah a pozíciu voči okolitej zástavbe a nastavili jeho celkový charakter a architekto­nickú kvalitu,“konštatuje v tlačovej správe šéf Alto Real Estate Rastislav Valovič.

Urbanistic­ko-architekto­nický koncept projektu spoločne pripravili slovenské ateliéry Gutgut a JRKVC. V ďalšej fáze sa do projektu pridal aj holandský ateliér Benthem Crouwel Architects, ktorého úlohou bolo projekt rozvinúť najmä z pohľadu architektú­ry a verejných priestorov. Ešte v júli pre HN Valovič uviedol, že spustenie predaja prvej etapy je naplánovan­é na prvý kvartál 2024. Plány developera sa tak postupne plnia.

Podľa informácií uvedených v územnom rozhodnutí by mal byť projekt zložený z dvoch bytových domov, ktoré by mali mať obe osem podlaží. Budovy dokopy ponúknu 234 bytov. V bytovom dome A sa budú na prvom podlaží tiež nachádzať tri obchodné priestory.

Prvá etapa by mala byť stavebne ukončená v priebehu roku 2025 s následným procesom kolaudácie. Predaj je aktuálne vo fáze registráci­e pre záujemcov. Riešenie druhej etapy bude závisieť od dĺžky povoľovaci­eho procesu a aktuálnej trhovej situácie v čase získania povolení. Projektu v minulosti však predchádza­lo niekoľko nových zmien.

Projekt prešiel zmenou

„Medzi najdôležit­ejšie možno zaradiť najmä nahradenie balkónov za lodžie v druhej etape projektu. Táto úprava spôsobila celkové vizuálne zúženie objektov o šírku balkónov, čo umožnilo lepšie preslnenie a prevzdušne­nie priestorov. Z hľadiska fasád sa rovnako zohľadnila aj požiadavka pamiatkaro­v, ktorí požadovali v projekte väčšie vertikálne členenie objektov,“opísal zmeny Valovič.

Okrem iného sa zmeny týkali aj úprav farebného a materiálov­ého konceptu, ktorý by sa mal postarať o pestrosť zástavby.

Ďalšou zo zmien bola zväčšená prechodová časť cez dom, ktorá bola navrhnutá tak, aby podporoval­a myšlienku prepojenia územia. V rámci sadových úprav boli do projektu zakomponov­ané organické tvary a prirodzeno­sti do vnútroblok­u.

Súčasťou projektu budú aj vonkajšie priestory, ktoré budú prístupné okrem rezidentov aj susedom či verejnosti. Celý vnútroblok vytvorí záhradnú zónu so zachovaním mestského charakteru.

„Navrhované riešenie dopĺňa mestskú štruktúru, ktorá v lokalite doteraz chýbala. Štruktúra jednotlivý­ch objektov projektu dopĺňa a nadväzuje na existujúcu rôznorodú kompozíciu okolitých budov,“doplnil Valovič.

Navrhované riešenie dopĺňa mestskú štruktúru, ktorá v lokalite doteraz chýbala.

rastislav Valovič, šéf alto real estate

 ?? ?? Prvá etapa by mala byť stavebne ukončená v priebehu roku 2025 s následným procesom kolaudácie.
Vizualizác­ia: alto Real estate
Prvá etapa by mala byť stavebne ukončená v priebehu roku 2025 s následným procesom kolaudácie. Vizualizác­ia: alto Real estate

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia