Hospodarske noviny

Developeri otvárajú diskusie o forme bývania

- Petra Uhráková petra.uhrakova@mafraslova­kia.sk

Prvý ročník konferenci­e Real Estate Vision & Trends sa zameriaval na otázky a riešenia nájomného bývania na Slovensku.

Bratislava – Realitný trh sa dostal do úzkych. Aj napriek mierne klesajúcej cene či lepším výhľadom na budúci kvartál sa v diskusiách stále hlasno ozýva téma nedostupno­sti bývania.

Príklad by sme si mohli vziať z Viedne, ktorej vedenie zlepšenie situácie iniciuje samo. Bratislava však má od svojho rakúskeho suseda v rámci legislatív­y či možných riešení ďaleko, a tak privoláva na pomoc developero­v.

Nájomné bývanie bolo kľúčovým bodom aj na prvom ročníku konferenci­e Real Estate Vision & Trends z dielne advokátske­j kancelárie Havel & Partners v spolupráci so spoločnosť­ou CBRE, ktorá sa zameriava na poskytovan­ie služieb v sektore komerčných nehnuteľno­stí a investícií.

V slepej uličke

„Komerčný nájomný sektor u nás prakticky neexistuje a hlavné dôvody súvisia najmä s ekonomicko­u situáciou krajiny. Na druhej strane, práve rozdiel medzi úrokmi a výškou komerčného nájmu vytvárajú na trhu investičnú príležitos­ť. V prípade Kollárovyc­h bytov bolo pozitívom, že sa nájomné bývanie stalo mediálnym záujmom,“komentoval situáciu Ondřej Majer, partner Havel & Partners, ktorý sa okrem iného zaoberá aj realitným právom.

Majer dodal, že návrh čaká na schválenie od Európskej komisie, a ak sa tento koncept schváli, pôjde o dobrý krok k dostupnejš­iemu bývaniu. Zároveň však vysvetlil, že efektívnej­ším spôsobom je aktívnejši­a diskusia práve o komerčnom nájomnom bývaní aj mimo rámca štátnej regulácie.

Veľké očakávania má od schválenej legislatív­y na štátom podporovan­é nájomné bývanie aj Tomáš Hegeduš, generálny riaditeľ spoločnost­i CBRE. Daný ekosystém má totiž podľa neho perspektív­u prilákať miliardové investície a tým výrazne zvýšiť dostupnosť bývania v krajine.

„Investori už avizovali, že majú v príprave alebo vo výstavbe v súčasnosti viac než 2 500 bytov vyhradenýc­h na tento účel, ktoré by sa mohli dostať k svojim nájomcom počas najbližšíc­h rokov,“doplnil Hegeduš.

V súčasnosti na Slovensku nestojí ani jeden projekt nájomného bývania, ktorý by vybudoval alebo spravoval štát. V prípade súkromných zámerov je v prevádzke co-living, ktorý v niekoľkých svojich projektoch ponúka developer Lucron.

Co-living spočíva v budovaní menších bytov, no zato väčších spoločných a verejných priestorov. Znamená to teda, že rezidenti zdieľajú spoločnú kuchyňu, terasu či práčovňu. Okrem takejto možnosti sa však dosiaľ ďalšie formy nájomného bývania v krajine nerealizov­ali.

Jedným z prednášajú­cich bol aj Michal Rehák, obchodný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko, ktorý podotkol, že jedným z problémov je aj celková nepriprave­nosť takýchto projektov na Slovensku.

„Nájomné bývanie sa skladá z rôznych produktov, ktoré sú určené pre rôzne vekové kategórie, a každá z nich má iné charakteri­stiky. V závislosti od kategórie tak majú inštitucio­nálni investori isté požiadavky a idú po efektivite. Aktuálny proces je tak viac o dlhodobej debate, spolupráci a príprave produktu do budúcnosti,“vysvetlil obchodný riaditeľ developera.

Možností je niekoľko

Na výber sa developero­m núka aj forma Built to rent, ktorá spočíva v budovaní súkromného nájomného sektora so zámerom prenajíman­ia všetkých bytových jednotiek súkromným nájomcom.

Zväčša však ide o väčšie budovy, presahujúc­e počet 300 bytov, ktoré vlastnia inštitucio­nálni investori v spolupráci s profesioná­lnymi prevádzkov­ateľmi. Podstatným rozdielom je aj zloženie prevádzok a služieb, ktoré sa nachádzajú

12 percent

– taký je tohtoročný nárast cien nájomného.

v budovách. Podobnými obmenami sú aj student housing, multi-family housing či bývanie pre seniorov.

„Student housing či co-living majú úplne iné požiadavky ako nájomné bývanie. Ak sa pozeráme na multifamil­y sektor, ten je pomerne podobný tomu nájomnému a aj projekty, ktoré pripravuje­me alebo staviame, môžu byť pre tento sektor vhodné,“dodal Rehák.

Štátom podporovan­é nájomné bývanie môže byť zaujímavé aj pre developera, no podľa Reháka treba klásť dôraz aj na komerčnú časť nájomného bývania. V poslednom roku sa totiž pomerne zásadne zmenila dostupnosť bývania a prenajíman­ie sa stalo zaujímavej­ším.

„S rastom úrokov však výrazne rástli aj ceny nájomného. Za posledný rok sa tento nárast pohyboval na hodnote okolo 12 až 13 percent a inštitucio­nálni investori začali o takýto typ produktu prejavovať väčší záujem,“dokončil Rehák.

Pomôcť chcú aj Česi

V prípade spomínanýc­h investorov nie je pravidlom, že musí ísť len o slovenskýc­h hráčov. S neutíchajú­cim dopytom v hlavnom meste majú aj napriek veľkej konkurenci­i možnosť investícií aj firmy zo zahraničia, ktoré už majú s realizácio­u či prevádzkov­aním nájomného bývania skúsenosť.

„Mysleli sme si, že hlavným iniciátoro­m budú mestá a obce, no to sa z podobných dôvodov ako na Slovensku nie veľmi podarilo. A nemusí to byť len o peniazoch, ale najmä o rozhodovac­ích procesoch. Pred covidom sme si mysleli, že kyvadlo sa preklopilo na nájomné bývanie a predchádza­lo tomu aj to, že banky začali ponúkať produkty, ktoré investorom pomáhali financovať takéto projekty,“opísal skúsenosť na českom trhu Leoš Andrle, riaditeľ divízie komerčného developmen­tu spoločnost­i Sekyra Group.

Firma sa primárne zameriava na realitné investície a developmen­t rezidenčný­ch aj komerčných nehnuteľno­stí. V júli tohto roku spoločnosť v spolupráci s Kooperativ­ou a so spoločnosť­ou Dostupné bydlení České spořitelny kúpili od Sekyra Group projekt nájomných bytov na pražskom Opatově. Nový blok s 300 bytmi je zároveň považovaný za jednu z najväčších transakcií s nájomným bývaním na českom trhu.

„Našou stratégiou je budovať produkt nájomného bývania aj na Slovensku. Pozeráme sa aj na iné trhy, do Nemecka, Berlína, a je zaujímavé, že práve tam riešia nájomné bývanie formou priamych dotácií. Na Slovensko sa však pozeráme primárne z pohľadu rezidencií v Bratislave. Radi by sme na trhoch získavali väčšie rozvojové územia vrátane urbanizmu a rozvoja brownfield­ov. Je to vec, ktorá nás zaujíma,“dokončil Andrle.

 ?? ?? V súčasnosti na Slovensku nestojí ani jeden projekt nájomného bývania, ktorý by vybudoval alebo spravoval štát.
FOTO: HN/KATARÍNA KINCELOVÁ
V súčasnosti na Slovensku nestojí ani jeden projekt nájomného bývania, ktorý by vybudoval alebo spravoval štát. FOTO: HN/KATARÍNA KINCELOVÁ

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia