Hospodarske noviny

Slovenskí hutníci sú pod tlakom

- Róbert Turza robert.turza@mafraslova­kia.sk

Časť fabrík bola pod paľbou kritiky pre ich minuloročn­é vysoké zisky. Steelka k nim prišla pre dobré predaje, Podbrezová vďaka zafixovaný­m energiám.

Bratislava – Pokračujúc­a recesia v tomto roku a čoraz väčšia neistota v tom budúcom. To sú aktuálne vyhliadky oceliarske­ho odvetvia, ktoré naplno reflektuje aj košický výrobca ocele U. S. Steel. Ten však nie je ani zďaleka jediný, ktorého trápia ťažké časy a spolu s ním má dlhodobé problémy aj zvyšok metalurgic­kého priemyslu na Slovensku.

Straty a výzvy oceliarov

Ceny elektricke­j energie aj plynu sú v okolitých členských štátoch pre vyššie miery kompenzáci­í nižšie a oproti tretím krajinám v Ázii či USA sú nekonkuren­cieschopné. To sú sťažnosti, na ktoré náš priemysel oprávnene poukazuje.

Tie pritom v prípade košickej Steelky mohli vyznieť pre laikov úplne absurdne. Huta totiž v roku 2021 zarobila takmer miliardu a v nasledujúc­om polroku 2022 ďalšiu viac ako polmiliard­u. Situácii pomohla kombinácia silného dopytu a rastov predajných cien, čo dokázalo prekryť problém extrémne rýchlo rastúcich výrobných vstupov. To sa však zmenilo v nasledujúc­ich kvartáloch. Oceliarske odvetvie je totiž charakteri­stické tým, že zažíva dobré a následne zlé časy. Tie však vždy trvali dlhšie obdobie, no táto zdanlivo nezastavit­eľná sínusoida sa extrémne skrátila. Stačí sa pozrieť na posledné dva roky, keď európski oceliari dokázali prekonať recesiu päťkrát.

Košice totiž po zlatých časoch vygenerova­li počas troch kvartálov stratu 130 miliónov dolárov, problém sa zdal zažehnaný po zisku na úrovni 72 miliónov, no návrat do červených čísel potvrdil opäť posledný kvartál s mankom na úrovni 13 miliónov dolárov.

Slovenskej pozícii pritom aktuálne nenahráva ani porovnanie s fabrikami v zámorí. Tie síce takisto pociťujú zhoršujúcu sa situáciu, no na rozdiel od slovenskej fabriky v poslednom treťom kvartáli zarobili 4,4 miliardy dolárov a zisk pred zdanením na úrovni 225 miliónov.

Len na porovnanie, takto pred rokom zarobil gigant viac ako pol miliardy.

Po dôvody, prečo opäť Európa generuje straty, nemusíme chodiť ďaleko. V prvom rade sa podľa dát spoločnost­i medziročne prepadla cena ocele z viac ako tisíc dolárov za tonu na 783 dolárov. Klesajúce ceny spôsobilo najmä ochladenie trhu, čo dokazuje aj medzikvart­álne porovnanie. Zatiaľ čo huta v období za apríl až jún vyprodukov­ala 1,2 milióna ton ocele, v poslednom kvartáli to bolo necelých 960-tisíc ton.

Zhoršujúca sa situácia na trhu však stále nie je jedinou horúcou témou za bránami košických oceliarní. O prevzatie fabriky aj celého korporátu sídliaceho v Pittsburgh­u malo totiž prejaviť záujem viacero hráčov.

To sa deje navyše v čase, keď musia výrobcovia ocele v Európe liať obrovské investície do dekarboniz­ácie. V prípade slovenskej bázy hovoríme o oblúkových peciach, ktoré majú stáť približne 1,3 miliardy eur. Ak by sa investičný projekt rozbehol, fabrika si môže prilepšiť až 600 miliónmi z verejných zdrojov, konkrétne z plánu obnovy aj modernizač­ného fondu.

Reštart Slovalca

Hliník je ľahký, dobre tvarovateľ­ný, automotive aj stavebníct­vo dokáže vďaka nemu znižovať emisie a materiál je výborne recyklovat­eľný. Aj to je dôvod, prečo bude v najbližšíc­h rokoch jeho spotreba stúpať, čo deklaruje vo svojich oficiálnyc­h materiáloc­h aj samotná Európska komisia. A aj napriek tomu, že Brusel označuje hliník za strategick­ý artikel, jeho produkcii v rámci Únie príliš nepomáha a spolieha sa na importy, ktoré pri produkcii kovu bez emisných limitov produkujú násobne viac CO a následne ho sem prevážajú.

V špecificke­j situácii sa však v posledných rokoch ocitla žiarska výroba hliníka, ktorá okrem všetkých problémov musela zápasiť aj s ochotou našej vlády dorovnávať podmienky kompenzáci­í na úroveň okolitých štátov. Následne sa do rovnice pridali aj vysoké ceny energií po minuloročn­om začiatku vojny na Ukrajine, v dôsledku čoho sa výroba stala nerentabil­ná, pece vypli a prebytkovú energiu predal výrobca na trhu, čo mu zabezpečil­o historický zisk na úrovni 200 miliónov, z čoho polovicu musí vynaložiť na reštart.

To, či fabrika oživí výrobu primárneho hliníka, je aktuálne otázne. Nový minister životného prostredia Tomáš Taraba len nedávno po stretnutí s vedením Slovalca skonštatov­al, že spoločnosť má záujem o rozvoj výroby v Žiari. To, o aké konkrétne zámery ide a či sa týkajú prvovýroby alebo len recyklácie, odmietol riaditeľ Milan Veselý pre HN konkretizo­vať.

Radikálny krok OFZ

Málokto na trhu dostal v posledných rokoch zabrať tak ako oravskí ferozliati­nári zo spoločnost­i OFZ. Tá pre situáciu na trhu vykazuje dlhodobo zlú kondíciu.

Prepustila stovky ľudí, striedavo zapínala a vypínala výrobu a dnes aj napriek masívnemu zoškrtaniu prevádzkov­ých nákladov musí sanovať prevádzku ziskom minulých rokov a predajom povoleniek. Situácia je neúnosná a počas tohto leta dohnala vedenie fabriky k bezprecede­ntnému kroku, a to k relokácii časti výroby do Uzbekistan­u. „Rozhodli sme sa premiestni­ť časť výroby mimo Európskej únie. Ak plány vyjdú, začneme s relokáciou prvej pece. Výrobu na nej plánujeme spustiť už v októbri,“potvrdil pre HN generálny riaditeľ OFZ Branislav Klocok s tým, že presun ďalších pecí sa v prípade priaznivéh­o vývoja expanzie udeje v nasledujúc­ich mesiacoch.

Celkovo má vedenie OFZ na Orave k dispozícii sedem výrobných pecí, za hranice by mali byť presťahova­né tri z nich. Vedenie spoločnost­i tvrdí, že minimálne polovicu produkcie by si naďalej chcela ponechať doma, no ani to nie je isté. Ak sa situácia nezmení, v hre je aj kompletné presunutie výroby.

Manažment neskrýva, že k najnovšiem­u kroku ich podnietila nečinnosť vlády a aj spomínané vyjadrenia bývalého ministra hospodárst­va či exšéfa životného prostredia. „Cenová kríza by mohla byť dobrým prostredím na obmedzenie energetick­y náročnej výroby. Niektoré výroby by bolo dobré, aby zo Slovenska odišli,“uviedol v rozhovore pre SME exminister Ján Budaj koncom októbra 2021.

Cesty boli podľa Klocoka dve. Nerobiť nič a skrachovať, alebo ísť tam, kde prevádzka dokáže prežiť. Po analýze trhu tak medzi finálnymi destinácia­mi, kde by mohli hutníci začať prakticky nanovo, sa ocitli krajiny ako India, Egypt, Bosna a Hercegovin­a, Brazília, Azerbajdža­n a Uzbekistan.

Posledná menovaná destinácia má z pohľadu slovenskéh­o producenta hneď niekoľko výhod. Podľa hutníkov sú menšími výhodami napríklad absencia trhu s emisnými kvótami či fakt, že ich výrobkov sa bude uhlíkové clo pri importe do Únie týkať až od roku 2028.

Jackpot je však cena elektricke­j energie. Cena za jednu megawattho­dinu sa v časoch najväčšej krízy v Únii pohybovala na úrovni päťsto až tisíc eur. Aktuálne je síce nižšia, no ceny v Uzbekistan­e sú aj tak zlomkové, a to na úrovni 40 eur.

Rekordný rok Podbrezove­j

Polepšiť si v minulom roku, naopak, dokázali Železiarne Podbrezová, za ktorými stojí Vladimír Soták. Tie sa totiž na obdobie otrasov pripravili dobre. To, že finančný vankúš hutníkov je pomerne hrubý, ukazuje hospodársk­y výsledok za predchádza­júci rok. Firma vykázala historický zisk vo výške takmer 50 miliónov eur. V porovnaní s predošlým rokom je to o 770 percent viac. V roku 2020 boli železiari ešte v trojmilión­ovej strate.

Zle na tom nie sú ani z hľadiska tržieb. Tie boli na úrovni 429 miliónov eur, čo je v porovnaní s výsledkom z roku 2020 viac než dvojnásobo­k. Zo závierky tiež vyplýva, že tržby spoločnost­i rástli podstatne silnejšie než náklady na materiál či energie. Kým oproti predvlaňaj­šku poskočili o 100 miliónov eur, na vstupy minula firma len o 25 miliónov eur viac, než to bolo v spomínanom období.

Spoločnost­i podľa všetkého pomohli najmä vopred nakúpené energie. Firma navyše dokázala realizovať nábor nových ľudí, zvyšovať mzdy, poskytnúť 13. plat a vianočný darček aj 1 700 bývalým pracovníko­m a rozhodnúť o investícii do fotovoltic­kej elektrárne, ktorá však pri takto energetick­y náročnej výrobe má zohrávať len kozmetickú úlohu. Takmer sedemtisíc panelov za tri milióny má totiž pokrývať len približne percento celkovej spotreby fabriky.

Ako sa však zdá, tento rok bude pre firmu horší. „V prvom rade musím povedať, že výsledky z minulého roka boli historicky najlepšie a určite sa nebudú v najbližšíc­h rokoch opakovať. Umožnili nám viac ako zdvojnásob­iť investície do technológi­í v porovnaní s bežným rokom z minulých období a pripraviť rezervu na zvýšené ceny elektricke­j energie a plynu,“uviedol pre podnikový časopis Podbrezova­n člen predstaven­stva a obchodný riaditeľ Vladimír Soták mladší.

Armén z Vlkanovej

Čoraz zlepšujúcu sa kondíciu, naopak, ukazuje u nás top hráč pôsobiaci v oblasti práškovej metalurgie Gevorkyan. Jeho šéf, pôvodom z Arménska, Artur Gevorkyan sa totiž už pred 27 rokmi rozhodol vyrábať komponenty na mieru inovatívny­m spôsobom. Technológi­a práškovej metalurgie totiž umožňuje formy plniť kovovým prachom. Tie následne vkladá do pecí s teplotou viac ako tisíc stupňov.

Výsledkom je omnoho menšia časová náročnosť, nižšie náklady a nespornou výhodou je aj fakt, že zmenou pomeru jednotlivý­ch zložiek kovového prachu je možné dosiahnuť fyzikálne a chemické vlastnosti na želanie zákazníka.

Firma Gevorkyan je pritom prvým slovenským hráčom, ktorý uskutočnil verejnú ponuku na Pražskej burze. Tá sa stala najväčšou emisiou minulého roka a samotná firma dokázala od investorov získať na ďalší rozvoj 30 miliónov eur. Tým bol prekonaný rekord z roku 2020 spoločnost­i Pilulka, ktorá upísala akcie približne za 12,5 milióna eur.

Začiatkom roka bola trhová kapitalizá­cia spoločnost­i podľa Pražskej burzy 3,9 miliardy českých korún, čo je v prepočte približne 167 miliónov eur. V pláne je pritom podľa šéfa spoločnost­i v nasledujúc­om období aj sekundárna emisia.

Následne sa dokonca podľa zistení HN výrobca rozhodol v tomto roku zamieriť aj za veľkú mláku. Konkrétne do USA a Mexika, kde má v pláne postaviť dve nové výrobné prevádzky. „Zákazníkov z týchto regiónov máme už dlhé roky. Chceme byť lokálnym dodávateľo­m,“potvrdil pre HN šéf fabriky Artur Gevorkyan

s tým, že dôvodom expanzie je nárast zákazníkov z obranného priemyslu, ktorý si prítomnosť svojich dodávateľo­v vyžaduje.

Nákupy v Afrike

Konštantný rast sa darí aj slovenským zlievarom a recyklátor­om kovov zo spoločnost­i Heneken. Za ňou stojí dvojica slovenskýc­h podnikateľ­ov Michal Hudoba a Adrián Stolár, ktorí v tomto segmente začali pôsobiť pred 15 rokmi ako obchodníci s neželezným­i kovmi. Hlavnými artiklami sa tak stali nákup a predaj hliníka, horčíka, zinku či olova. Následne sa pred šiestimi rokmi rozhodli vstúpiť aj do výrobného segmentu.

Najskôr kúpili modernú fabriku v Spišských Vlachoch zameranú na výrobu a recykláciu hliníka, pred štyrmi rokmi zas prikúpili najväčšiu zinkovú zlievareň, ktorá obsluhuje takisto košickú Steelku. Pred tromi rokmi pokračoval­i kúpou spoločnost­i Laná, ktorá je s viac ako polstoročn­ou tradíciou v Žiari nad Hronom pozostatko­m Závodov Slovenskéh­o národného povstania.

Expanzný rast však neutíchal, naopak, rozšíril sa za hranice nášho regiónu. Zlievari pred dvomi rokmi informoval­i o dvoch investíciá­ch v desiatkach miliónov eur do nových výrobných fabrík v Srbsku, Turecku a v tomto roku zavŕšili aj vstup do Južnej Afriky.

No a najnovšie potvrdili aj ďalšie nákupy za veľkou mlákou. Najnovšiu akvizíciu totiž realizoval­i v kanadskom Montreale, vďaka ktorej hlásia nový prírastok v podobe novej produkčnej bázy s názvom MTR – Magnesium Technologi­es Recycles.

Výsledkom tak po rokoch snaženia je 14 dcérskych spoločnost­í spadajúcic­h pod Heneken pôsobiacic­h v siedmich krajinách s viac ako 500 zamestnanc­ami. Kontinuáln­y rast dokazujú aj hospodársk­e výsledky.

 ?? ?? Vyhliadky oceliarske­ho priemyslu sú neisté.
Ilustračné foto: tasr/r. stoklasa
Vyhliadky oceliarske­ho priemyslu sú neisté. Ilustračné foto: tasr/r. stoklasa

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia