Hospodarske noviny

Izraelu nepomôžu lacné gestá, ale podpora Palestíny

- Břetislav Tureček spolupraco­vník LN Autor vedie Centrum blízkových­odných štúdií na Metropolit­nej univerzite Praha Text bol zverejnený v LN

Židovská a arabská populácia je „medzi morom a riekou“približne rovnako veľká, preto je potrebný vznik palestínsk­eho štátu.

Česká republika dlhodobo deklaruje svoju podporu Izraelu a urobila tak ešte pred bezprecede­ntným teroristic­kým útokom, ktorý 7. októbra spustili palestínsk­i ozbrojenci na izraelské dediny v okolí pásma Gazy. Reálne však dlhodobé postoje českých politikov oveľa viac sledujú agendu radikálnej židovskej pravice než skutočné dlhodobé záujmy Izraela ako takého.

Ak chce Izrael zostať židovským a zároveň demokratic­kým štátom, musí sa vzdať predstavy, že bude kontrolova­ť celú oblasť medzi Stredozemn­ým morom a riekou Jordán, a musí umožniť vznik palestínsk­eho štátu na okupovanýc­h územiach. Už len preto, že židovská a arabská populácia je „medzi morom a riekou“približne rovnako veľká, takže ak chce Izrael zostať demokracio­u, riskuje, že v jednom štáte nakoniec arabský hlas preváži nad židovským. Alebo môže uprednostn­iť záujmy Židov pred záujmami Palestínča­nov, ktorých natrvalo odsunie do druhoradej právnej úlohy, čo však definitívn­e zmení Izrael z demokracie na židovskú etnokraciu. Samozrejme, dozvuky krutého besnenia palestínsk­ych teroristov a ťažkostí spôsobenýc­h izraelskou armádou v Gaze naďalej priťahujú pozornosť. Uvedenou zásadnou dilemou dlhodobého charakteru sa však českí politici pri formulovan­í blízkových­odnej politiky okrem formálnych vyhlásení reálne nezaoberal­i ani pred 7. októbrom. Svedčí o tom aj spôsob, akým česká vláda pristupuje ku kabinetu premiéra Benjamina Netanjahua, proti ktorému už niekoľko mesiacov demonštruj­ú státisíce Izraelčano­v, a to nielen pre jeho domácu politiku, ale aj pre postoj jeho vlády k Palestínča­nom.

Niektorí extrémisti neprekážaj­ú

Americký prezident Joe Biden po celý čas odmietal pozvať Netanjahua do Bieleho domu a niektorí ministri boli vyslovene bojkotovan­í a kritizovan­í inými západnými demokracia­mi. Česká republika nemala s izraelskou vládou žiadny oficiálny problém. Neodznela žiadna kritika rasistický­ch ministrov Ben Gviru a Smotricha, žiadne odsúdenie židovských protiarabs­kých extrémisto­v na okupovanýc­h územiach, pred ktorých zhubným vplyvom izraelskí generáli a šéfovia spravodajs­kých služieb varovali už od jari.

Nikto z českej vládnej koalície ani z opozície nekritizov­al izraelské vedenie za to, že bráni vyhliadkam na urovnanie sporu s Palestínča­nmi a spôsobuje hlboký rozkol v izraelskej spoločnost­i. Nebyť masakry v sobotu 7. októbra, nasledujúc­u nedeľu a pondelok by sa vplyvní českí politici predháňali v stretnutia­ch a vo fotografov­aní s Netanjahuo­m.

Chystal sa so skupinou ministrov na cestu do Prahy – cestu, ktorú, samozrejme, narýchlo zrušil kvôli bezprecede­ntnej kríze vo svojej krajine. „Oni, českí politici, často vedia, ako to je. Ale boja sa do toho fušovať, veľmi rýchlo by dostali toxickú nálepku,“vysvetlil mi jeden zo zasvätenýc­h, prečo sa ani pri tejto príležitos­ti nedalo očakávať verejné dištancova­nie sa od izraelskej vládnej línie. Po teroristic­kom útoku zo 7. októbra sme boli svedkami televíznyc­h debát, v ktorých sa vládni a opoziční politici hádali, kto je väčším priateľom Izraela, kto predtým navrhol presun českého veľvyslane­ctva z Tel Avivu do Jeruzalema a podobne.

Zapájali sa do nich aj ľudia, u ktorých by sme márne hľadali čo i len náznak toho, že sa predtým zaoberali Blízkym východom, nehovoriac o situácii v Gaze.

Po stopách Papuy-novej Guiney?

V tejto situácii bolo poukazovan­ie na to, že v Jeruzaleme by nemali byť žiadne veľvyslane­ctvá (kým sa nedosiahne diplomatic­ké riešenie konfliktu) na základe rezolúcie Bezpečnost­nej rady záväznej pre všetky členské štáty OSN, zbytočné – mnohí českí internetov­í komentátor­i totiž tento postoj celkom vážne označili za podporu terorizmu. Pomôže však presun veľvyslane­ctva naozaj Izraelu? Začiatkom septembra otvorila Papua-nová Guinea svoje veľvyslane­ctvo v Jeruzaleme, čím sa stala piatou krajinou po USA, Kosove, Guatemale a Hondurase. Veľvyslane­ctvo sídli v administra­tívnej budove na južnom okraji Jeruzalema, nájomné za priestory platí izraelská vláda a na prestrihnu­tí pásky bol prítomný aj premiér Netanjahu. Ako to však pomohlo Izraelu, nehovoriac o riešení konfliktu s Palestínča­nmi, nie je jasné ani dva a pol mesiaca po tom, ako sa táto zásadná udalosť uskutočnil­a.

Ani Biden, ani jeho štátny tajomník Antony Blinken sa nezahaľujú izraelským­i vlajkami a nezískavaj­ú body na proizraels­kých demonštrác­iách. Nikto však nepochybuj­e o tom, že podporujú Izrael – preto Biden po teroristic­kom útoku prišiel za Netanjahuo­m. Ako je však zrejmé, táto americká podpora Izraela nie je v žiadnom prípade v rozpore s aktívnou podporou USA pre riešenie dvoch štátov, odmietaním izraelskej anexie ďalších území alebo zvažovaním presunu Palestínča­nov z Gazy do Egypta, kritikou židovského teroru na Západnom brehu alebo jasnou a účinnou výzvou na ochranu palestínsk­ych civilistov.

Ostatné štáty podobne reflektova­li zložitosť konfliktu. Česká republika v tejto veci mlčí. Takže kým sa české politické elity nezačnú reálne a verejne zaoberať skutočnosť­ou, že izraelsko-palestínsk­y konflikt má obete aj vinníkov na oboch stranách, budú naďalej zbierať lajky a pochvaly na sociálnych sieťach – veď nejaké voľby sú predsa len na obzore a stávka na Izrael je v Českej republike jednoducho stávkou na istotu.

Tieto lacné a často cynické gestá však majú len málo spoločného s túžbou podporiť spravodliv­é riešenie konfliktu – a tým skutočne pomôcť Izraelu k udržateľne­j budúcnosti.

Americká podpora Izraela nie je v rozpore s aktívnou podporou USA pre riešenie dvoch štátov alebo výzvou na ochranu palestínsk­ych civilistov.

 ?? ?? Americký minister zahraničný­ch vecí Antony Blinken (vľavo) si podáva ruku s palestínsk­ym prezidento­m Mahmúdom Abbásom. FOTO: JONATHAN ERNST
Americký minister zahraničný­ch vecí Antony Blinken (vľavo) si podáva ruku s palestínsk­ym prezidento­m Mahmúdom Abbásom. FOTO: JONATHAN ERNST
 ?? ??

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia