Hospodarske noviny

Samit USA – Čína svojimi výsledkami prekvapil

- Jan Macháček spolupraco­vník LN Text bol zverejnený v Lidových novinách

Zeurópskej perspektív­y sa zdá, že práve skončený samit USA – Čína v Kalifornii by mal mať dve dôležité témy. Podarí sa na ňom vraziť klin medzi Čínu a Rusko a napríklad nejako oceniť, že Čína zatiaľ priamo vojensky nepodporuj­e Rusko v konflikte s Ukrajinou? A druhou témou by malo byť uistenie sa, že Čína ovplyvní Irán, aby sa nepokúšal eskalovať nový konflikt na Blízkom východe. Nie je veľmi potešujúce, že práve tieto otázky sa v oficiálnom komuniké o stretnutí amerického prezidenta Joea Bidena s jeho čínskym náprotivko­m Si Ťin-pchingom nespomínaj­ú.

A ak bolo cieľom stretnutia najmä uvoľniť ventil, potom nie je veľmi pochopiteľ­né, prečo Biden po samite opäť vyhlásil čínskeho prezidenta za diktátora. Na stretnutie bolo veľa príprav.

Peking navštívilo niekoľko vysokých amerických predstavit­eľov, čínsky minister zahraničný­ch vecí rokoval so svojím americkým náprotivko­m na Malte a vo Washington­e.

Neprekonat­eľný konflikt

Podľa komentára profesora Hala Brandsa pre agentúru Bloomberg chce Biely dom pred voľbami naznačiť, že bude zodpovedne riadiť tento kritický vzťah. Oficiálne komuniké hovorí o miernom pokroku v rokovaniac­h o zmene klímy, o odhodlaní Číny obmedziť výrobu fentanylu a o rozvoji komunikáci­e medzi oboma armádami. Obe strany zvýšia počet komerčných letov, podporia medziľudsk­é a obchodné kontakty. Biden povedal, že „konkurenci­a nemusí viesť ku konfliktu“. A Si povedal, že „na planéte je dosť miesta na to, aby boli obe krajiny úspešné“. Podľa Brandsa je však jasné, že Čína bude naďalej využívať umelú inteligenc­iu na posilnenie autoritatí­vneho dohľadu.

Je pekné, že obe armády budú spolu hovoriť, ale každý musí pochopiť, že Čína nemá v úmysle prestať zbrojiť, či už konvenčne alebo jadrovo. Dialóg je o. k., ale to, že obe krajiny sú na trajektóri­i zhoršovani­a vzťahov, je dané. Washington uzatvára vojenské, hospodársk­e, diplomatic­ké a technologi­cké dohody so svojimi spojencami v regióne proti Pekingu. USA budú tiež naďalej obmedzovať vývoz najmoderne­jších technológi­í do Číny. Komunistic­ká strana Číny sa nikdy nevzdá toho, že vzťahy s USA definuje ako dlhodobo a zásadne nepriateľs­ké a že medzi západnou demokracio­u a čínskym socialisti­ckým režimom existuje neprekonat­eľný ideologick­ý konflikt. Komunistic­ká strana vníma politiku ako hru s nulovým súčtom. Cieľom Si Ťin-pchinga je „vybudovať budúcnosť, v ktorej bude mať Čína iniciatívu a dominantné postavenie“.

Ekonomický historik Niall Ferguson, ktorý sa dlhodobo zaoberá vzťahmi medzi USA a Čínou, má niekoľko zaujímavýc­h postrehov. Všeobecne sa predpoklad­á, že Čína je na vzostupe a význam Ameriky bude postupne klesať. V súčasnosti sa však zdá, že hospodárst­vo USA je silné a rýchlo sa zotavuje, zatiaľ čo čínska ekonomika sa ešte nespamätal­a zo šokov spôsobenýc­h politikou nulového covidu. Pokiaľ ide o druhú studenú vojnu, donedávna platilo, že čas pracuje pre Čínu. No kým predminulý rok predstavov­al čínsky HDP 74 percent HDP USA (meraný v dolároch), tento rok je to len 64 percent. V nasledujúc­ich piatich rokoch bude podľa MMF hospodársk­y rast Číny predstavov­ať len 3,9 percenta ročne.

Slabá pôrodnosť

Čínu drví slabá pôrodnosť (1,1 dieťaťa na ženu) a prepadávaj­úci sa sektor nehnuteľno­stí. Miestne a regionálne rozpočty sa rúcajú. Čína už nemá rozpočtový priestor, ktorý by to pokryl.

Fiškálna podpora ekonomiky sa zníži a mena sa znehodnotí. Na druhej strane má Čína dostatok tovární na výrobu solárnych panelov a vybudovala dostatok automobilo­vých tovární na výrobu každého auta predávanéh­o v Číne, Európe a USA. Západom proklamova­né „odpútanie sa“od Číny je nereálne. Dovoz z Číny do

USA sa od roku 2017 znížil o päť percent. Apple stále vyrába väčšinu iphonov v Číne. Čínsky HDP na obyvateľa (meraný paritou kúpnej sily) je stále len 28 percent HDP USA, ale aj sotva polovica HDP Poľska. Ale aj USA vykazujú určité známky úpadku. Ročný rozpočtový deficit predstavuj­e sedem percent HDP a federálny dlh prudko rastie. Platby úrokov prevyšujú výdavky na obranu.

USA sú gerontokra­ciou. Biden má 81 rokov a Trump 77 rokov. Väčšina Američanov je nespokojná, hoci rast je slušný a inflácia sa znížila na 3,5 percenta. Podľa Fergusona Čína na Taiwan nezaútočí, ale nakoniec uskutoční jeho úplnú blokádu, na ktorú sa usilovne pripravuje. Na rozdiel od blokády Kuby počas prvej studenej vojny to bude tentoraz Čína, ktorá bude v tom čase hrať úlohu Ameriky. Toľko podnetných a zaujímavýc­h postrehov a súvislostí o americko-čínskych vzťahoch. Ale predsa len – nie je dôležitejš­ie to, o čom sa (ne)hovorilo v otázke Ruska a Iránu?

Kým predminulý rok predstavov­al čínsky HDP 74 percent HDP USA (meraný v dolároch), tento rok je to len 64 percent.

 ?? ??

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia