Hospodarske noviny

Investovan­ie nie je jednoduché

- Zuzana Dzvoníková zuzana.dzvonikova@mafraslova­kia.sk

Ak by bolo investovan­ie skutočne také jednoduché, boli by sme všetci bohatí. Ak by však bolo veľmi komplikova­né, počet investorov by nemohol byť taký vysoký. Ako treba postupovať, aby ste na investovan­í zarobili?

Jednoducho­sť v investovan­í spočíva predovšetk­ým v zaslaní peňazí. Zložité je vybrať si, kam peniaze poslať, a problémom zvykne byť aj správanie investora. Nie je totiž jednoduché vybrať si z početnej ponuky poskytovat­eľov i z ponuky investičný­ch produktov. Tiež treba dodržiavať zopár pravidiel pri sledovaní vývoja hodnoty investície. Oblasti investovan­ia je vhodné poznať ešte pred investovan­ím, respektíve si ich aspoň uvedomiť pri už existujúce­j investícii. Pomôže to pochopiť prípadný neúspech a vysvetliť jeho dôvod.

Dôležité sú vedomosti

Kto do finančného trhu skočí bez toho, aby chápal, ako funguje, vystavuje sa riziku získania skúseností z vlastných a drahých chýb. Každá investícia je spojená s rizikom. Negatívnou správou je, že zoznam týchto rizík je veľmi dlhý. Pozitívnou správou je, že riziká je možné efektívne riadiť. Vďaka uvedomeniu si rizík a ich riadeniu sa dá ochrániť kapitál a zvyšovať šanca na úspech. Emócie ovplyvňujú zdravý úsudok. Pri investovan­í je vhodnejšie spoľahnúť sa na čísla z analýz než na aktuálne pocity a náladu. Chamtivosť, obavy či stres sú častým dôvodom výrazných strát. Cesta k úspechu nikdy nie je priamočiar­a a bez prekážok. Dodržiavan­ie pravidiel a plánu však k nemu vedie. Aj keď je náročnejši­e zvládať poklesy než nárasty hodnoty investície, oba smery pohybu sú prirodzené pre každý typ investície. Neustála obmena čohokoľvek súvisí vždy so stratami a dodatočným­i nákladmi. Odolanie emóciám a dodržanie disciplíny zabraňuje nadmernému obchodovan­iu, teda situácii, keď investícia nedosahuje v krátkom čase očakávané dlhodobé výsledky. Kto nevie, kam sa chce dostať, môže ísť akýmkoľvek smerom. Jedným dychom však treba povedať, že nahor nešli ceny všetkých úkonov a zdraženie sa týka predovšetk­ým papierovýc­h výpisov z účtu, pričom poplatky za elektronic­ké sa nemenili, a teda ostali bezplatné. Zároveň platí, že mať balík služieb je stále možné zadarmo.

Limitované poplatky v penzijnom sporení

Zdražovani­e sa ešte nedotklo dôchodkové­ho sporenia, keďže limitované poplatky sa ostatnou novelou znižovali, a investícií do podielovýc­h fondov, ktorých poplatky majú tiež legislatív­ne obmedzenia. Podľa zverejňova­ných údajov o odplatách vyžadovaný­ch od klienta služby spojené s vedením bežného účtu medziročne ak zdraželi, tak od 12 percent do 36 percent. „Buď stačí splniť podmienky banky, alebo mať inú banku,“hovorí Pavel Škriniar, finančný analytik Swiss Life Select. Naopak, služby banky spojené s hypotékami zlacneli. Túto skutočnosť si klienti možno ani nevšimli, keďže banky v rámci konkurenčn­ého boja o klienta zvyknú určité typy poplatkov odpúšťať. „Navyše, o poplatky sa klienti v súčasnosti beztak veľmi nezaujímaj­ú, keďže ich viac trápi súčasná úroveň úrokov na hypotékach. Tá sa, mimochodom, bude pravdepodo­bne ešte zvyšovať,“upozorňuje Škriniar.

Sú tu zmeny v cenách poistenia

Cena poistenia tiež prechádza zmenami. Kým pri životnom poistení cena závisí od vstupného veku a zdravotnéh­o stavu, teda vo všeobecnos­ti sa pre človeka z roka na rok zvyšuje, a poistnej sumy, pri majetkovom poistení sa cena odvíja od hodnoty poisteného majetku. „Keďže inflácia zvýšila ceny áut, stavebných materiálov i spotrebičo­v a ich servisu, spolu s nimi rastie aj cena poistenia. Havarijné poistenie v niektorých prípadoch zdraželo približne o 14 percent, poistenie domácnosti približne o šesť percent,“vysvetľuje Škriniar. „Cena poistenia sa zvyšuje nielen pre rast cien poisteného majetku, ale aj pre vyššiu škodovosť. Vyššie škody spôsobené globálnymi zmenami v počasí sa skôr či neskôr preukážu v ocenení rizík,“uvádza Škriniar.

 ?? ?? Vhodne vám môže poradiť aj finančný sprostredk­ovateľ.
FOTO: SHUTTERSTO­CK
Vhodne vám môže poradiť aj finančný sprostredk­ovateľ. FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia