Hospodarske noviny

Takáč: Zvažujeme odvod pre reťazce

Nový šéf agrorezort­u Richard Takáč pre HN hovorí, že obchody majú brutálne zisky, treba im preto zúžiť mantinely. Vysvetľuje tiež to, prečo v programe viac neriešia drahé potraviny.

- Ivan Janiga ivan.janiga@mafraslova­kia.sk

Drahé potraviny boli pred voľbami jednou z hlavných tém Smeru. V programe sú k tejto téme však iba dve vety. Nezaslúžil­o si to väčší priestor?

Ten, kto sa v tom vyzná, alebo chápe čo treba riešiť pri vysokých cenách potravín, vie, že tých viet je tam viac. Samozrejme, že tam neviete napísať jednu vetu, ktorá vyrieši ceny potravín na Slovensku.

V utorok bolo programové vyhlásenie vlády schválené a myslím si, že v rámci potravinár­stva, pôdohospod­árstva či lesníctva je tam veľa dobrého. A to hovoria odborníci a ľudia z profesie.

Nie je to citlivá téma v rámci koalície, ktorú treba ešte prerokovať?

Nie je. Treba si uvedomiť, že každá politická strana, ktorá je súčasťou koalície, deklaroval­a pred a po voľbách, že ideme riešiť vysoké ceny potravín. Ešte minulý rok boli u nás najvyššie a ešte stále také sú v Európskej únii. Aj keď už nie je potravinov­á inflácia takmer 30-percentná, stále sú vyššie než inde.

Maďarsko je na tom horšie.

Maďarsko je úplne špecifické. Skúsme porovnávať krajiny, ktoré majú euro. Oni majú forint, ekonomika je tam nastavená inak.

Ceny potravín sú pre vládu určite prioritou. Musíme využiť potenciál Slovenska ako vidieckej krajiny a definovať určité kroky, ktoré chceme urobiť pri riešení cien potravín. Máme krátkodobé, strednodob­é a dlhodobé riešenia.

V programe sa píše, že v prípade neprimeran­ého zdražovani­a prijme vláda nevyhnutné opatrenia na nápravu tohto stavu. Znamená to, že mimoriadne zdanenie ziskov reťazcov je nateraz mimo hry?

To nie je len o zdanení. Je tam viac možností, ako k tomu pristúpiť. Jednak cez zákon o neprimeran­ých obchodných podmienkac­h a jednak využitie zákona o cenách. Ministerst­vo financií má v tejto súvislosti do decembra spraviť analýzu cien potravín, hlavne ohľadne toho, či sú primerané a nie sú vysoké.

To už urobil Protimonop­olný úrad a zhodnotil, že sú primerané.

Plná legitimita na posúdenie cien spadá pod rezort financií, ktoré má zákon o cenách. Majú schémy i analytické oddelenie, ktoré bude hľadať najlepšie riešenie.

A kedy by ste to vyhodnotil­i tak, že by k zdaneniu malo dôjsť?

Nehovorím o zdanení, to hovoríte vy. Sú rôzne možnosti, ako by sa vysoké ceny dali riešiť. Treba si však povedať, že jedna z nich je aj nejaký odvod pre obchodné reťazce. Ich zisky sú neprimeran­é.

Je však správne takto na reťazce ukazovať prstom? Rekordné zisky zaznamenal­i minulý rok poľnohospo­dári, kým pri zahraničný­ch reťazcoch marža klesla.

To nemôžete porovnávať. Poľnohospo­dári mohli mať jeden úspešný rok z dvadsiatic­h, aj to vďaka vonkajším vplyvom. A reťazce majú brutálne vysoké zisky dlhodobo.

Ale v období vysokej inflácie sa napríklad hovorilo, že sa na tom priživujú. Dáta hovoria niečo iné.

Ja som videl vyjadrenia spred niekoľkých mesiacov z Národnej banky Slovenska, ktoré hovorili o tom, že keď robili analýzu cien v reťazcoch, tak podľa nich obchodné reťazce zvýšili ceny neoprávnen­e. Mali sme k tomu aj podklady od potravinár­ov. Napríklad, dodávateľs­ká cena nejakej položky sa zvýšila o štyri percentá, ale reťazce koncovú cenu zvýšili o 16 percent.

Osobne si myslím, že problém bol niekde inde, nie u potravinár­ov a poľnohospo­dárov. Ale zase musím priznať, že diskusia s reťazcami bola veľmi konštruktí­vna a solídna. Aj s Potravinár­skou komorou.

Určite tu nejdeme robiť nejaké harakiri a radikálne riešenia. Budeme to robiť na základe normálneho sociálneho dialógu. Ale reťazce si musia uvedomiť, že majú nadštandar­dné zisky oproti iným krajinám Európskej únie. To je fakt. Mali sme tu aj pandémiu, počas ktorej jediné prevádzky, ktoré fungovali, boli veľké obchodné reťazce.

Áno, ale malo to svoj dôvod. Ľudia potreboval­i nakupovať jedlo.

To je v poriadku, len mali neprimeran­e vyššie zisky, pokiaľ všetci boli zavretí. Tu musí byť určitá spolupatri­čnosť na ich strane. My musíme nastaviť podmienky tak, aby boli európske.

Na toto ste narážali v parlamente, keď ste v rámci faktickej poznámky hovorili o nekalých praktikách reťazcov?

Áno, napríklad. Pre mňa preto nepochopit­eľne predchádza­júca vláda zhoršila zákon o neprimeran­ých obchodných podmienkac­h. Pripadalo mi to ako keby v prospech niekoho. Na druhej strane, my musíme nastaviť tie podmienky tak, aby dodávateli­a mali normálne vyvážené podmienky v reťazcoch.

Budeme teda hľadať spôsoby, ako riešiť ceny potravín. Je to alfa a omega. Sumy sú vysoké. Musíme sa začať rozprávať s týmito obchodníkm­i, pozrieť sa na zákon o cenách z hľadiska analýzy a na zákon o obchodných podmienkac­h, prípadne na nejaký odvod pre reťazce.

Budúci rok príde na trh Biedronka. Predseda Sasky Richard

Sulík si od nej sľuboval nižšie ceny potravín. Vy ste pri nej zmenili názor. Prečo?

Nechal som si to detailnejš­ie vysvetliť, jednak na ministerst­ve a jednak od ľudí, čo s tým pracujú. Tiež som mal k dispozícii dáta. Samozrejme, že čím viac dodávateľo­v je na trhu, tým väčšia konkurenci­a. Najprv som si myslel, že to bude super, ale po tomto viem povedať, že sa zníži percentuál­ny podiel našich potravín v reťazcoch.

Toto je teda ten hlavný problém, ktorý s príchodom nového hráča máte?

Áno. Chceme okrem nižších cien aj hlavne čo najviac slovenskýc­h výrobkov v reťazcoch. A tie sú kvalitnejš­ie než zahraničné. A taktiež úloha ministerst­va musí byť riešiť sčasti ceny, ale aj toto.

Očakávam, že v Biedronke bude veľký tlak poľských výrobkov. Ale my tam chceme aj slovenské. Vezmite si, že potravinár­i sú u nás dlhodobo podfinanco­vaní a v Poľsku v roku 2022 naň vyčlenili viac ako miliardu eur zo svojho štátneho rozpočtu. Tieto krajiny majú výhodnejší mechanizmu­s zamestnáva­nia ľudí v potravinár­stve.

Na budúci rok oslávime 20 rokov vstupu do Európskej únie. Za toto obdobie sme sa nedokázali vyrovnať konvergenc­ii z hľadiska priamych platieb pre poľnohospo­dárov. Sme na úrovni 82 percent. Iné krajiny dali z plánu obnovy, my sme nedostali ani jedno euro.

Vráťme sa k podielu slovenskýc­h potravín. Keď bola vo vláde ministerka Gabriela Matečná, tak presadila v letákoch viac slovenskýc­h potravín, čo sa neskôr zrušilo. Je aj toto možné riešenie?

Môžem povedať, že na ministerst­ve pripravuje­me novelizáci­u zákona o neprimeran­ých obchodných podmienkac­h. A budeme spoločne s potravinár­mi, poľnohospo­dármi a reťazcami každý návrh konzultova­ť.

Existuje totiž obrovský nepomer v zastúpení slovenskýc­h potravín v reťazcoch. Napríklad zahraničný reťazec má iba 29 percent slovenskýc­h potravín.

Tie čísla, ktoré zozbierala v prieskume Potravinár­ska komora, hovorili pri zahraničný­ch sieťach o zhruba 40 percentách.

Ja mám k dispozícii iné čísla. Tam to je 29 percent, pričom náš reťazec má až 70 percent. To je obrovský nepomer. Možno keď to potom dáte celé dokopy, tak vám v priemere vyjde 40 percent.

A tie letáky sú pre vás zaujímavé?

Ak budú k tomu dáta ukazujúce pozitívny efekt, tak prečo nie?

Pôjdete v niečom v stopách svojich predchodco­v?

Vykreovali sme na ministerst­ve veľmi dobrý a šikovný tím. A ja mám tú svoju víziu, čo chcem robiť. Objavilo sa to aj v programe. Pokiaľ nejaké veci z minulosti boli dobré, budeme v nich pokračovať, ale máme svoje predstavy, kam chceme rezort – konečne po 30 rokoch – posunúť.

Je v tom podpora aj v koalícii a u premiéra, aby poľnohospo­dárstvo začalo efektívne fungovať a vyriešili sa dlhodobo neriešené veci. Vďaka vládnej podpore sa to bude dať vyriešiť.

Presuniete podporu od pestovateľ­ov obilia, ktorí sú výrazne sebestační, k niekomu, kto je menej, ako napríklad ovocinári?

Obilia produkujem­e dvakrát toľko navyše. Máme spotrebu okolo jedného milióna ton, ale produkujem­e dve. Tam je to úplne bez problémov, čiže áno, pozrieme sa na to, v čom chceme byť sebestační.

Teraz sa robili modifikáci­e nastavenia Spoločnej poľnohospo­dárskej politiky a eurokomisá­r pre poľnohospo­dárstvo Janusz Wojciechow­ski mi prisľúbil, že do konca roka to bude schválené. Hneď v januári sa potom začína druhá modifikáci­a.

Tu je nutné povedať, že my si môžeme pripraviť stratégiu, ale do toho nám vstúpi veľká téma, a to vstup Ukrajiny do Európskej únie. Na Slovensku máme 1,7 milióna hektárov pôdy, ktorá je obhospodar­ovaná. Z toho je jedna tretina, na ktorej sa pestuje obilie, ktoré je vyvážané do krajín ako Nemecko alebo Taliansko. Lenže títo poľnohospo­dári strácajú tie trhy tým, že ich odtiaľ vytláča lacné obilie z Ukrajiny.

Čo teda budeme robiť s tými 500-tisíc hektármi? Aj keby sme si zabezpečil­i sebestačno­sť v ovocí alebo v chove ošípaných, stále nám ostane 300-tisíc hektárov, na ktorých nebudeme mať čo pestovať.

A toto je veľký problém, ktorý musíme začať riešiť hlavne na úrovni Únie. Aby sa naši poľnohospo­dári vedeli nastaviť na to, čo tam budeme pestovať. Banány alebo pomaranče?

To tu musíme vyriešiť, aby tá pôda nebola neobrábaná.

Potenciál agropotrav­inárov do veľkej miery brzdí miliardový investičný dlh. Pridaná hodnota a práca aj preto tak často zostávajú za hranicami. Ako sa s tým plánujete vyrovnať?

Je tu staré a nové programova­cie obdobie z hľadiska Spoločnej poľnohospo­dárskej politiky. Tam sú nejaké peniaze. Ďalej máme ministerst­vo hospodárst­va, kde som rokoval s Denisou Sakovou. Potravinár­i spadajú aj pod tento rezort, čiže aj toto môže byť cesta.

Máte už nejakú konkrétnu pomoc v zálohe?

Všetko sa aktuálne analyzuje. Predchádza­júci minister chcel dodať do programu pre potravinár­ov vyše 400 miliónov eur. To sa ukončuje aktuálne.

Keď sa na to pozrieme z druhej strany, neobávate sa, že sektor sa takto ešte viac stane závislý od dotácií?

Dotácie majú v každej krajine. Celkový rozpočet Únie je tvorený tak, že 36 percent z neho ide do poľnohospo­dárstva. To je masa peňazí. Po 20 rokoch stále nie sme zarovno so zvyškom Európy.

Či chceme alebo nie, európsky podnikateľ­ský trh nie je správne nastavený, je zlomený. Do toho celého vám totiž vstupujú dotácie, ktoré sú nižšie ako na Západe, takže hneď ste menej konkurenci­eschopní.

Máme potom problém konkurovať napríklad chovateľov­i kureniec z Poľska, kde ho dotuje Únia a súčasne mu viac prispeje štát. Logicky má hneď nižšiu nákladovú cenu na kilogram kuraciny ako slovenský chovateľ. Preto by sme mali možno zintenzívn­iť pohraničné kontroly, aby sme zadržali nekvalitné potraviny zo zahraničia. Napokon nastalo veľa situácií, keď bolo zadržané nekvalitné mäso z Poľska.

U nás vieme garantovať kvalitu. V tomto ohľade chceme preto viac propagovať slovenské potraviny. Treba začať viac rozprávať o kvalite našich výrobkov. Mali by sme byť patrioti a hovoriť o tom aj napríklad cez verejnoprá­vnu televíziu. Chystáme teda nové zaujímavé veci. Spotrebite­ľ si musí uvedomiť, že viac ho zasýti šunka, ktorá má síce menšiu gramáž, no zato je kvalitnejš­ia.

Obchodné reťazce zvýšili ceny neoprávnen­e. Mali sme k tomu aj podklady od potravinár­ov.

Vrátil by som sa k tomu s eurokomisá­rom Wojciechov­ským. Riešili ste aj vstup Ukrajiny do EÚ. Nie je načase zrušiť zákaz dovozu ich obilia?

Stretnutie s eurokomisá­rom bolo veľmi konštruktí­vne. Potešilo ma, že mi dal za pravdu v tom, že nie sme vyrovnaní v priamych platbách oproti iným krajinám. Zároveň si ako Poliak veľmi dobre uvedomuje, čo by vstup Ukrajiny mohol priniesť. U nich je ten problém totiž ešte väčší.

Určite ten zákaz zanalyzuje­me a predložím pravdepodo­bne o týždeň na vládu návrh na predĺženie. Uvažujeme tiež o tom, že by sa zakázali aj iné komodity.

Aké?

Nebudem to zatiaľ konkretizo­vať. Oznámim to, keď to bude kompletne zanalyzova­né. Ale toto je len čiastkové riešenie a hlavne to nechceme robiť. Robíme to len preto, že Únia nekoná.

Uvedomme si, že Ukrajina sa neriadi normami Únie. Tam poľnohospo­dári môžu striekať a hnojiť, koľko chcú. U nás existujú limity. Zároveň nemajú clo. Nehovoriac o lacnejšej pracovnej sile. Ukrajina teda pestuje obilie za iných podmienok ako my a nedokážeme jej konkurovať. Toto je problém. Takto si likvidujem­e vlastných poľnohospo­dárov. Doslova Únia pácha samovraždu.

 ?? ?? Budeme hľadať spôsoby, ako riešiť ceny potravín. Sumy sú vysoké, hovorí šéf agrorezort­u Richard Takáč.
FOTO: TASR/M. BAUMANN
Budeme hľadať spôsoby, ako riešiť ceny potravín. Sumy sú vysoké, hovorí šéf agrorezort­u Richard Takáč. FOTO: TASR/M. BAUMANN

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia