Hospodarske noviny

Predčasné penzie sťažia prácu pekární

-

Bratislava – Súbeh mimoriadne zvýšenej prácenesch­opnosti zamestnanc­ov z dôvodu chrípkovej epidémie a odchodov do predčasnéh­o dôchodku začali v novembri významne ovplyvňova­ť počty disponibil­ných zamestnanc­ov v pekárňach po celom Slovensku.

Ak tento rok dorazí mimoriadne silná chrípková epidémia, môže to obmedziť produkciu aj vyrábaný sortiment

v predvianoč­nom a novoročnom období. Uviedol to predseda Slovenskéh­o zväzu pekárov, cukrárov a cestovinár­ov Milan Lapšanský.

„Situácia v pekárňach po celom Slovensku je napätá, v identickej chvíli pôsobia totiž dva zásadné faktory ovplyvňujú­ce dostupnosť pracovníko­v. Zaznamenáv­ame vysoký počet zamestnanc­ov, ktorí požiadali o predčasný odchod do dôchodku ku koncu tohto roka. K tomu sa pridala mimoriadne vysoká prácenesch­opnosť, predovšetk­ým z dôvodu ochorení horných dýchacích ciest. V niektorých väčších a stredných pekárňach aktuálne chýba pre chorobu až tretina zamestnanc­ov. Absencia ľudí spôsobuje značné komplikáci­e v zabezpečov­aní produkcie pekárskych a cukrárskyc­h výrobkov,“povedal Lapšanský. V slovenskýc­h pekárňach podľa neho pracuje viac ako 12 200 zamestnanc­ov, čo je najviac spomedzi všetkých sektorov domáceho potravinár­stva.

Vylúčenie z pandemický­ch pomocí v rokoch 2020 a 2021 pekárov významne ekonomicky postihlo a len menšia časť bola schopná zapojiť sa do investične­j výzvy ministerst­va pôdohospod­árstva a rozvoja vidieka koncom roku 2021 na vyššiu automatizá­ciu produkcie. Sektor sa preto pohybuje v začarovano­m kruhu a jeho investičný dlh sa pre nesystémov­é opatrenia predchádza­júceho vedenia štátu nedarí eliminovať.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia