Hospodarske noviny

Čas pre vládu

- Komentátor hn ivan.szabo@mafraslova­kia.sk

Dve ratingové agentúry nezmenili kredibilit­u Slovenska ani po voľbách. Agentúra Moody’s ponechala výhľad negatívny a S&P pozitívny. To by sme mohli vnímať ako dobrú správu v čase, keď sa tu šíria hororové údaje o rekordnom deficite po predvolebn­ej parlamentn­ej smršti populizmu a súčasnej očividnej nevôli nového kabinetu dôraznejši­e konsolidov­ať.

Moody’s „berie na vedomie“záväzok novej vlády zlepšiť verejné financie Slovenska. Agentúra priznáva, že vplyv nedávno predstaven­ých prvých opatrení na zvýšenie príjmov vrátane odvodu zo zisku bánk, zvýšenia daní pre ľudí s vysokými príjmami a vlastníkov nehnuteľno­stí a na druhej strane niektorých výdavkovýc­h položiek na rozpočet ešte nie je známy. Preto nevie odhadnúť rozsah rozpočtove­j úpravy, jej časového obdobia a zloženia. Agentúra S&P zase dúfa, že nová vláda nezmení hospodársk­e politiky a zachová silné inštitúcie, nájde rovnováhu medzi konsolidác­iou a makroekono­mickými a socioekono­mickými aspektmi a v záujme prílevu fondov EÚ bude udržiavať s Úniou dobré vzťahy. Obe spoločnost­i veria, že kabinet bude deficit znižovať.

Premiér Robert Fico aj minister financií Ladislav Kamenický upozorňova­li, že ratingové agentúry nám môžu spočítať katastrofi­cké verejné financie a ich výhľad čakajúci na nový kabinet. Preventívn­e strašenie sa nepotvrdil­o. Agentúry, ktorých hodnotenie ovplyvňuje náklady na štátny dlh Slovenska, rešpektujú výmenu vlád a namiesto skorých záverov dávajú dvojici príležitos­ť predviesť, ako sa s realitou vyrovná a ako zodpovedne bude hospodáriť. Dali im na to pol roka. Potom im oznámia nové hodnotenie.

 ?? ?? Ivan Szabó
Ivan Szabó

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia