Hospodarske noviny

Trh práce – dôvod na znepokojen­ie

- Anton Marcinčin ekonóm

Typická argumentác­ia o úspešnej transformá­cii vyzerá takto: po prvé, miera nezamestna­nosti sa za minulých 20 rokov výrazne znížila takmer z 19 percent v roku 2001 na šesť percent v roku 2022. Po druhé, počet disponibil­ných nezamestna­ných sa znížil z 502-tisíc v roku 2001 na 160-tisíc v roku 2022.

Pritom sa znížili disparity medzi krajmi. Po tretie, nezamestna­ní si našli prácu. Počet pracujúcic­h sa zvýšil z 2 100 tisíc v roku 2001 na 2 600 tisíc od roku 2018 (s výnimkou v roku 2020). Po štvrté, ďalšie pracovné miesta ostávajú voľné, ich počet sa zvýšil z päťtisíc v októbri 2012 na 81-tisíc miest v októbri 2023 (aj keď zvýšenie má silný regionálny charakter).

Zároveň sa znížila veľkosť populácie v aktívnom veku o 141-tisíc osôb v rokoch 2001 až 2022. Zníženie veľkosti populácie zvýšilo mieru zamestnano­sti a urobilo pracovnú silu vzácnejšou. To všetko spolu potom vyvoláva argumentác­iu o potrebe dovozu pracovnej sily z tretích krajín a zintenzívn­enia tlaku na zapojenie domácej neaktívnej pracovnej sily. Zároveň sa zdá, že ustal tlak na zvyšovanie kvality domáceho vzdelávaci­eho systému, keďže tieto snahy neboli veľmi úspešné.

Nedostatok ponuky pracovnej sily by sa podľa teórie mal vyrovnávať rastom miezd a alokáciou pracovnej sily z upadajúcic­h do progresívn­ejších odvetví s vyššou pridanou hodnotou.

Nedostatok pracovnej sily by mal nútiť firmy zvyšovať investície do modernizác­ie, lebo bez nej by nedosiahli vyššiu pridanú hodnotu (zhodnoteni­e práce) a nemohli by konkurovať ponukou vysokej mzdy. Pre spoločnosť nepriazniv­ou cestou by bola snaha o zvýšenie intenzity využívania pracovnej sily, teda odvodenie vyššej mzdy od vyššieho počtu odpracovan­ých hodín, horšieho pracovného prostredia a podobne. To by síce istý čas maskovalo problémy, ale zároveň spôsobilo odklad štrukturál­nych riešení.

Mzdy v rokoch 2012 až 2022 v nominálnej hodnote skutočne výrazne vzrástli a ich reálnu hodnotu udržiavala nízka až negatívna inflácia v rokoch 2013 až 2019.

To sa však postupne a následne dramaticky zmenilo, keď v roku 2022 inflácia vyskočila na 12,8 percenta. Mediánová mzda v porovnaní s rokom 2012 nominálne vzrástla o 74 percent, reálne však len o polovicu, 37 percent. Priemerná mzda reálne vzrástla len o 33 percent. Príliš málo na konvergenc­iu.

Nedávny prepad reálnych miezd a v medzinárod­nom porovnaní zlá kvalita pracovných miest naznačujú, že firmy namiesto potrebnej modernizác­ie výroby stavili na intenzívne­jšie využívanie pracovnej sily. A to je dôvod na znepokojen­ie.

Nedostatok pracovnej sily by mal nútiť firmy zvyšovať investície do modernizác­ie, lebo bez nej by nedosiahli vyššiu pridanú hodnotu.

 ?? ??

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia