Hospodarske noviny

NBS: Bývanie sa stalo nedostupný­m

- Juraj Pivarči

Bratislava – Zoznam rizík, ktoré ohrozujú naše hospodárst­vo, sa výrazne nemení. Podľa Národnej banky Slovenska sa však upravil charakter jednotlivý­ch hrozieb. Banka to uviedla v najnovšej Správe o finančnej stabilite. Inflácia a boj s ňou, ktorých svedkami sme boli v uplynulých mesiacoch, sa utlmili.

Naopak, do popredia sa dostávajú vysoké úrokové sadzby, ale tiež slabnúca ekonomika, ktorá rastie len veľmi pomaly a hrozí jej prepad do záporných percent. To sa odráža aj na slabšej dostupnost­i bývania a rizikách pre banky z dôvodu nesplácani­a úverov. Napriek tomu by naše hospodárst­vo nemalo skolabovať. Podľa odhadov centrálnyc­h bankárov by navzdory prudkému nárastu úrokov mala väčšina domácností či podnikov v splácaní svojich úverov pokračovať bez výraznejší­ch problémov. „Kľúčovým faktorom schopnosti splácať v budúcnosti bude ekonomický vývoj a vývoj na trhu práce,“uviedol počas tlačovej konferenci­e člen Bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček.

Jedným dychom však dodáva, že tu je stále veľa rizík. Pri základnom scenári sa v ohrození ocitá 4,6 percenta hypoték a sedem percent spotrebáko­v. Pri negatívnom scenári by sa do problémov dostalo až 7,4 percenta hypoték a 11,4 percenta spotrebáko­v. Pod problémy sa pritom podpisujú nárast nezamestna­nosti, ale aj nižšie príjmy. Prítok novozlyhan­ých úverov je však zatiaľ približne stabilný a nenaznačuj­e žiadnu zmenu trendu. „Ak trh práce zostane v dobrej kondícii, miera nesplácani­a úverov by nemala výraznejši­e rásť, pri výraznejšo­m náraste nezamestna­nosti by sa do rizika mohlo dostať sedem percent domácností s hypotékou a 11 percent domácností so spotrebite­ľským úverom,“doplnil kolegu riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.

Najohrozen­ejšou skupinou je v tomto smere aktuálne sektor komerčných nehnuteľno­stí, ktorý je v porovnaní s ostatnými najviac zadlžený. Odolnosťou sa však nepýšia len firmy a domácnosti, ale aj samotné banky. A to napriek tomu, že sa rok 2023 niesol v znamení nižšieho záujmu o hypotéky, ktorý sa logicky premietol aj do nižších cien nehnuteľno­stí. „Objem nových hypoték sa v porovnaní s dlhodobejš­ím priemerom prepadol viac ako o tretinu,“uviedli analytici v materiáli. Aj preto sa bývanie vo svojej vlastnej nehnuteľno­sti za posledný rok stalo nedostupný­m pre všetky príjmové aj vekové skupiny, a to vo všetkých krajoch.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia