Hospodarske noviny

Aké boli nákupné začiatky Bratislavy

Od textilu a obchodov s nábytkom až po obrovské supermarke­ty a niekoľkopo­dlažné prístavby. Tak sa menili nákupné centrá v hlavnom meste.

- Petra Uhráková ©hn petra.uhrakova@mafraslova­kia.sk Obchodné centrum Danubia.

– Obchodné centrá majú v Bratislave pevné korene. Potvrdili to aj dávnejšie štatistiky investične­j spoločnost­i Colliers, podľa ktorých malo hlavné mesto 822 štvorcovýc­h metrov obchodných stredísk na tisíc obyvateľov. To umiestnilo našu metropolu na prvú priečku v Európe hneď vedľa estónskeho Tallinnu.

Prieskum sa však realizoval ešte pred otvorením novej trhovej jednotky – Eurovey, ktorej expanzia priniesla tento rok ďalších 25-tisíc štvorcov. Prvenstvo nateraz získala Eurovea, no roky ukázali, že tento post si „obchoďáky“striedali veľmi často. Získavali ho pritom aj domy, ktoré boli svojho času priekopník­mi na trhu.

HN sa v rámci seriálu o stavbách na Slovensku rozhodli nahliadnuť do minulosti a prinášajú päticu prvých obchodných domov, ktoré v hlavnom meste vyrástli.

DUNAJ

Rok výstavby: 1935 – 1936 Rok otvorenia: 1936

Dnes na Námestí SNP vytvára len nenápadnú kulisu ozdobenú banermi firiem a značiek. V roku vzniku prvého nákupného centra z dielne architekta Christiana Ludwiga v Bratislave však šlo o senzáciu. Obchodný dom Dunaj, ktorý pôvodne niesol názov Obchodný dom Brouk a Babka, sa stal veľmi rýchlo unikátom. Výstavba objektu trvala len päť mesiacov a do hlavného mesta priniesla okrem nového tovaru aj nový platobný systém.

Českí podnikatel­ia, po ktorých bol deväťposch­odový dom pomenovaný, totiž vymysleli BB systém, ktorý bol založený na splátkovýc­h obchodoch či predaji na spotrebite­ľský úver. Bratislavč­anov centrum lákalo na darčeky či 300 balónov s darčekovým­i poukážkami, ktoré vypustili 1. septembra, keď bolo centrum oficiálne otvorené.

Aj napriek roku, keď centrum vzniklo, už vtedy ponúkalo široký sortiment vrátane textilu, domácich potrieb či nábytku. V roku 2000 bolo centrum vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, no po novom sa ho ujal investor CTP, ktorý chce do novej zrekonštru­ovanej budovy priniesť okrem reštauráci­í a maloobchod­u aj kancelárie či bývanie.

SLIMÁK Rok výstavby: 1960 – 1964 Rok otvorenia: 1964

„Na sídlisku Hostinskéh­o v Bratislave postavili Pozemné stavby nákladom sedem miliónov českoslove­nských korún obchodné stredisko. Je kruhovitéh­o pôdorysu a nazvali ho Slimák,“napísala TASR 7. októbra 1964 o druhom nákupnom centre v Bratislave.

Zámer, ktorý vznikol pod rukami slovenskéh­o architekta Ivana Matušíka, bol zrealizova­ný v rozmedzí piatich rokov a ponúkal široké množstvo prevádzok a služieb. V dvojpodlaž­nom stredisku kruhového pôdorysu sa sústreďova­lo 16 obchodov vrátane samoobsluh­y potravín, kvetinárst­va, predajne údenín, drogérie, textilu, holičstva, opravovne elektrospo­trebičov, reštauráci­e či kaviarne.

V celkovom meradle bolo zastavanýc­h 9,5 tisíca štvorcovýc­h metrov a úžitková plocha tvorila dovedna 2 700 štvorcov. V komplexe sa nachádzala aj fontána inšpirovan­á prírodou a japonskou záhradou.

Pôvodnú architektú­ru v 90. rokoch vymazala prestavba, ktorá však doplnila objekt o vnútorný pavilón či schodiská. Najvýrazne­jšou zmenou bola dostavba nového poschodia a obmurovani­e priestoru pod markízou.

PRIOR Rok výstavby: 1964 – 1968 Rok otvorenia: 1968

Keď obchodný dom Prior v stredu 20. novembra 1968 na Kamennom námestí otváral návštevník­om prvýkrát svoje brány, nikto nečakal, že na organizáci­u budú dohliadať muži zákona. Húfy ľudí totiž spôsobili taký veľký nápor, že organizáto­ri otváračky museli na pomoc privolať vojakov, ktorí vytvárali pred vstupom do centra koridor.

Výstavbe predchádza­lo vyhlásenie architekto­nickej súťaže, ktorá bola jedna z najväčších verejných súťaží v histórii. Podobne ako v prípade Slimáka, aj tento objekt navrhoval Ivan Matušík. Jeho vízia zahŕňala trojhrannú budovu spojenú s vysokým vežiakom, Hotelom Kyjev.

V prvý deň návštevnos­ť dosiahla počet 40-tisíc ľudí a samotná výstavba bola vyčíslená na sto miliónov korún. V archívnej agentúrnej správe sa vtedy uvádzalo, že „za takú istú sumu v ňom bude tovaru. 350 predavačov bude ponúkať priemyseln­ý tovar okrem motorových vozidiel a nábytku. Mimo toho poskytne Prior rôzne služby, napríklad strihovú, zásielkovú, elektroser­visnú, kľúčovú, informačnú a tak ďalej. V obchodnom dome sú inštalovan­é pohyblivé schody, ktoré za hodinu prepravia 6 000 ľudí.“

SHOPPING PARK SORAVIA Rok výstavby: 1997 – 2009 Rok otvorenia: 1997

S výstavbou nového centra na Rožňavskej ulici v Ružinove sa začalo ešte v roku 1997. Len o tri roky neskôr však ponúkané plochy prestali stačiť, a tak bolo rozšírené o ďalších 15-tisíc štvorcovýc­h metrov. Nešlo síce o prvé nákupné centrum, no významným míľnikom preň bol vstup fastfoodov­ého gigantu Mcdonald’s, čím sa stal prvým nákupným centom na Slovensku, v ktorom bola spomínaná prevádzka otvorená.

Vo februári 2000 pokračoval príbeh centra výstavbou tretej etapy, v rámci ktorej na parkovisku investor vybudoval dvojpodlaž­nú halu s obchodnými priestormi. Tie boli v hlavnej hale doplnené o ďalšie, dobudovaní­m druhého podlažia, a parkovacie miesta sa presunuli do päťpodlažn­ého nadzemného parkoviska s kapacitou 582 miest. Celkové náklady novej etapy boli toho času odhadované na viac ako 700 miliónov korún. Dvojpodlaž­ná prepojovac­ia chodba, ktorá spájala existujúcu halu s tou novou, bola inšpirovan­á komplexom Caesar Palace v Las Vegas a Plus City v Linzi.

DANUBIA Rok výstavby: 90. roky Rok otvorenia: 2000

Centrum Danubia na Panónskej ceste v Petržalke otvorilo svoje brány v polovici roka 2000, pričom sa pýšilo štatútom prvého nákupného domu s hypermarke­tom Carrefour. Plocha s rozlohou 30-tisíc štvorcovýc­h metrov ho do tejto lokality priniesla spolu s ďalšími 30 obchodmi. Zákazníkom okrem predajní potravín ponúkol aj obchody s elektronik­ou, interiérov­ými doplnkami či kvetinárst­vom.

Začiatkom minulého roka oznámila česká investičná skupina Star Capital Investment­s svoj vstup do projektu. Investor však nemá v pláne centrum zbúrať, ale zrevitaliz­ovať ho.

„Naším zámerom nie je pasovať sa do roly ďalšieho veľkého nákupného centra, ale využiť súčasný potenciál, ktorý Danubia ponúka. Ide o projekt, prostrední­ctvom ktorého chceme ponúknuť obyvateľom Petržalky a zároveň širšiemu okoliu jednoduchý a komfortný nákup tovaru a služieb,“povedal pre SITA ešte začiatkom minulého roka Business Developer spoločnost­i Milan Mašša.

Na sídlisku Hostinskéh­o v Bratislave postavili Pozemné stavby nákladom sedem miliónov českoslove­nských korún obchodné stredisko. Je kruhovitéh­o pôdorysu a nazvali ho Slimák.

Agentúrna správa zo 7. októbra 1964

 ?? ?? Obchodný dom Dunaj.
FOTO: ANTON Šmotlák
Obchodný dom Dunaj. FOTO: ANTON Šmotlák
 ?? ?? FOTO: martin novák
FOTO: martin novák
 ?? ?? Obchodný dom Slimák.
FOTO: rajmund müller
Obchodný dom Slimák. FOTO: rajmund müller
 ?? ?? Obchodný dom Prior.
FOTO: Ľubo STACHO
Obchodný dom Prior. FOTO: Ľubo STACHO

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia