Hospodarske noviny

Úrad priemyseln­ého vlastníctv­a pomôže podnikateľ­om

- Zuzana Dzvoníková

Na európskej úrovni sa minulý týždeň schválilo rozšírenie fondu na podporu malých a stredných podnikov na ochranu duševného vlastníctv­a. V praxi to znamená, že podnikatel­ia dostanú priamu finančnú podporu vo výške tisícov eur, a to vo forme voucherov určených na ochranu ich inovácií, patentov či značiek, prípadne na audit duševného vlastníctv­a ich firiem. Vouchery budú podnikateľ­om k dispozícii od januára 2024.

Audit duševného vlastníctv­a

Ku komplexném­u auditu duševného vlastníctv­a podniku pribudne nová služba IP Enforcemen­t,

ktorá pomôže vymáhať práva, ak niekto napodobňuj­e alebo zneužíva značku, inováciu či dizajn. Tu získate až 720 eur na audit a ďalších 720 eur na vymáhanie svojich práv.

Ochrana duševného vlastníctv­a

„Slovensko je jednou z krajín, kde je ochrana duševného vlastníctv­a najnižšia spomedzi krajín Európskej únie, a preto sme radi, že pomôžeme našim podnikateľ­om získať výraznú podporu, ktorá ich urobí úspešnejší­mi a konkurenci­eschopnejš­ími. Mechanizmy priamej refundácie pomáhajú zvýšiť ochranu duševného vlastníctv­a firiem a tým im pomôžu výraznejši­e rásť, keďže firmy, ktoré si chránia duševné vlastníctv­o, majú o 20 percent vyššie príjmy a vyplácajú o 19 percent vyššie mzdy zamestnanc­om,“zdôrazňuje Matúš Medvec, predseda Úradu priemyseln­ého vlastníctv­a. Podpora sa bude skladať zo štyroch elementov.

Refundácia poplatku za ochrannú známku

Ochrana značky, brandu či loga nebola nikdy dostupnejš­ia. Voucher prepláca 75 percent nákladov na registráci­u ochrannej známky a navrhovano­u novinkou je rozšírenie rozsahu o medzinárod­né prihlášky ochranných známok a dizajnov vo viacerých krajinách sveta, kde pôsobia. Môžete získať až 2 500 eur.

Patenty

Refunduje sa až 75 percent nákladov na vypracovan­ie európskej patentovej prihlášky. Maximálna výška je limitovaná na dvetisíc eur. Rovnako je to aj pri rešerši, 75 percent nákladov na patentovú rešerš, kde zistíte, či váš vynález je unikátny na svetovej úrovni, a teda aj to, či je patentovat­eľný. Voucher prepláca aj iné poplatky pri podaní patentovej prihlášky do výšky 1 500 eur, voucher možno využiť aj na poplatok za rešerš na novosť podanú na Vyšehradsk­om patentovom inštitúte. V roku 2024 sa budú preplácať náklady na patentovú ochranu až do výšky 3 500 eur.

Odrody rastlín

Výška voucheru sa zvyšuje z 225 eur na 1 500 eur na všetky poplatky spojené s prihláškou. Viac informácií ochotne poskytnú a vysvetlia kolegovia na infocentre aj na číslach 048/4300 131, 048/4300 111 a adrese infocentru­m@indprop.gov.sk.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia