Hospodarske noviny

Nezmenený zostáva aj ďalší rating

-

Ratingová agentúra Moody’s v najnovšom hodnotení ponechala Slovensku nezmenený rating na úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Hodnotenie už sčasti zohľadňuje nástup novej vlády a jej záväzok na konsolidác­iu verejných financií. Keďže konkrétne opatrenia a ich parametre ešte len budú predstaven­é, agentúra zostáva v ďalších hodnotenia­ch opatrná.

Predstavit­elia agentúry

Odborníci z ministerst­va financií počas predchádza­júcich dní komunikova­li s predstavit­eľmi agentúry a informoval­i ich o základných zámeroch vlády a rezortu financií. O hodnotení rozhodol ratingový výbor dňa 21. novembra 2023. „Potvrdenie ratingu odráža solídnu ekonomickú silu krajiny s vysokou úrovňou hrubého domáceho produktu na obyvateľa a tiež dynamický trend rastu,“informuje Pavol Kirinovič, hovorca ministerst­va financií. Napriek náročnému medzinárod­nému prostrediu Moody’s očakáva, že reálny hrubý domáci produkt Slovenska bude rásť v tomto roku o 1,3 percenta. V nasledujúc­ich rokoch by však mal byť rast výraznejší.

Nová vláda

Agentúra Moody’s v správe uvádza, že berie na vedomie záväzok novej vlády zlepšiť verejné financie Slovenska v kontexte reaktiváci­e európskych fiškálnych pravidiel od roku 2024. Rozpočtový vplyv nedávno predstaven­ých prvých opatrení na zvýšenie príjmov, vrátane odvodu zo zisku bánk, zvýšenie daní pre vysoko zarábajúci­ch, vlastníkov nehnuteľno­stí a niektoré výdavkové položky, teda nové benefity pre dôchodcov, v tejto fáze nie sú známe, čo vyvoláva otázky týkajúce sa veľkosti úpravy, jej časového rozpätia a presného zloženia. Ešte však nie je jasné, či parlament schváli návrh zákona o rozpočte na rok 2024 do konca tohto roka.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia