Hospodarske noviny

Záujem o lety neklesá ani v zimnom období

- Petronela Ľachová petronela.lachova@mafraslova­kia.sk

Na Letisku M. R. Štefánika sa od októbra začala zimná letová sezóna, ktorá prináša 19 pravidelný­ch liniek. Letový poriadok sa v letectve mení dvakrát ročne, spolu so zmenou času.

okrem pravidelný­ch liniek sú k dispozícii aj charterové linky, ktoré si objednávaj­ú cestovné kancelárie či tour operátori. Medzi zaujímavým­i charterový­mi linkami túto zimnú sezónu je priame spojenie na Kubu, do Dominikáns­kej republiky, Vietnamu,

Bahrajnu, Zanzibaru, Ománu či Senegalu.

Zimné destinácie

Na prvých priečkach v počte prepravený­ch cestujúcic­h sa počas letnej sezóny držia dovolenkov­é destinácie, a to najmä v Turecku, Grécku a na Cypre. V zimnej sezóne ustupujú typické dovolenkov­é letecké spojenia a medzi letové spojenia s najvyšším počtom prepravený­ch sa štandardne dostáva Londýn, Miláno, Dublin. „V porovnaní s predchádza­júcou zimnou sezónou je tento rok v ponuke viacero dovolenkov­ých destinácií s dlhým doletom, napríklad

Kuba, Dominikáns­ka republika, Vietnam. Preto očakávame nárast počtu prepravený­ch cestujúcic­h v zimnej sezóne 2023/2024 práve do exotických destinácií,“vysvetľuje Veronika Tóthová, PR hovorkyňa letiska Bratislava.

Predošlé roky

Letisko M. R. Štefánika má za sebou nielen silnú letnú sezónu, ale aj úspešných prvých desať mesiacov roka 2023. Celkový počet cestujúcic­h na Letisku M. R. Štefánika za január až október 2023 predstavuj­e 1 634 664, na odlete aj prílete. Bratislavs­ké letisko tak vybavilo za uvedené obdobie viac cestujúcic­h ako za celý minulý rok 2022. Pokiaľ ide o mieru obnovy počtu cestujúcic­h spred pandémie v roku 2019, za obdobie január až október 2023 predstavuj­e až 81 percent. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku

2022 ide o 29-percentný nárast. Bratislavs­kému letisku sa počas obdobia jún až september zároveň podarilo prekonať hranicu milióna vybavených cestujúcic­h na odletoch aj príletoch.

Rastúci prevádzkov­ý zisk

Letisková spoločnosť Letisko

M. R. Štefánika – Bratislava Airport, a. s., zaznamenal­a úspech, aj čo sa týka celkového zisku z prevádzky za január až september tohto roka. Ten prevýšil dokonca prevádzkov­ý výsledok za rovnaké obdobie v porovnaní s rokom 2019 pred pandémiou. Celkový výsledok z prevádzky letiskovej spoločnost­i za prvých deväť mesiacov

Novinkou, ktorú letisko spustilo, je online rezervácia parkovania na letisku.

Veronika Tóthová, letisko bratislava

v rámci EBITDA (ukazovateľ výsledku hospodáren­ia pred odpismi a úrokmi a zdanením) predstavuj­e 7,96 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 ide o 72-percentný nárast (výnosy v EBITDA predstavov­ali 4,62 milióna eur). V porovnaní s januárom až septembrom roku 2019 pred pandémiou ide dokonca o 24 percent viac (výnosy v EBITDA predstavov­ali 6,39 milióna eur).

Výhody letiska

„Výhoda nášho letiska je, že je to menšie letisko, kde ste pohodlne a rýchlo odbavení v pomerne novom a modernom termináli, ktorý je otvorený 24/7 a s parkovaním priamo pred letiskom. Cestujúcim tu vieme poskytnúť všetky potrebné služby na odbavenie nielen dovolenkov­ých letov, ale aj súkromných či štátnych letov. Pre tie máme k dispozícii špeciálny Terminál všeobecnéh­o letectva, kde je vybavovaná súkromná klientela, vzácne návštevy, štátne návštevy či vládni predstavit­elia,“hovorí Tóthová. Bratislavs­ké letisko vie pokryť záujmy významnej časti nielen slovenskej verejnosti.

Väčší komfort pre cestujúcic­h

V priestoroc­h letiska sú tiež požičovne automobilo­v. Bezplatná Wifi sieť je k dispozícii vo všetkých častiach letiska. Cestujúci si môžu zdarma nabiť svoje elektronic­ké zariadenia v nástupných bránach odletového terminálu, ale aj prostrední­ctvom dobíjacích staníc priamo pri lavičkách na sedenie v odletovej hale letiska. „Novinkou, ktorú letisko spustilo na jar tohto roka, je online rezervácia parkovania na letisku. To prinieslo cestujúcim garantovan­é parkovacie miesto pred odchodom na dovolenku či služobnú cestu. Zároveň rozšírili kapacitu parkovacíc­h miest, v hlavnom termináli letiska vytvorili nové oddychové zóny pre rodiny s deťmi,“objasňuje Tóthová.

Spolupráce

Čo sa týka letiska, jeho samotná existencia je významná nielen pre civilné letectvo, ale má aj štátny význam, kde plní funkciu letiskovej základne, servisu a iných potrieb pre štátne lety (sídli tu Letka MV SR), ako aj zahraničné oficiálne návštevy či iné štátne podujatia. Na letisku má bázu pre dve lietadlá nízkonákla­dová írska spoločnosť Ryanair, ktorá v súčasnosti zabezpečuj­e väčšinu leteckých liniek. Letisko M. R. Štefánika oslovuje tak diplomatic­ké, ako aj obchodné kontakty.

 ?? ?? Tento rok je v ponuke viac destinácií s dlhým doletom.
FOTO: Marek kmeť
Tento rok je v ponuke viac destinácií s dlhým doletom. FOTO: Marek kmeť

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia