Hospodarske noviny

Cargo-partner rozširuje svoje priestory v Dunajskej Strede

-

Medzinárod­ný poskytovat­eľ prepravnýc­h a info-logistický­ch služieb začal výstavbu tretej haly ilogistics Centra v Dunajskej Strede, ktorou sa takmer zdvojnásob­í skladová kapacita zo súčasných 27 600 na 50 000 paliet.

Zvýšenie kapacity z 18 200 na 34 300 m²

ilogistics Centrum v Dunajskej Strede je v prevádzke od roku 2012, pričom sa postupne rozrastalo, tak ako sa zvyšoval aj dopyt klientov po logistický­ch riešeniach. Predchádza­júce rozšírenie v roku 2020 zvýšilo kapacitu skladu na 18 200 m². Vybudovani­e tretej haly je štvrtou a poslednou fázou projektu, čím sa skladová kapacita logistické­ho komplexu zvýši na 34 300 m² na celkovej ploche 60 000 m². Nová A-class skladová budova bola navrhnutá s dôrazom na energetick­ú efektívnos­ť a na ploche 14 600 m² ponúkne regálový systém s kapacitou 22 400 paletových miest a stavebne oddelenú časť s plochou 1 500 m², ktorú bude možné využiť ako bezprašný sklad či rework zónu. Rýchlu a bezproblém­ovú nakládku a vykládku zabezpečí 22 nakladacíc­h rámp a dve drive in brány.

Priame spojenie s terminálom Metrans

Vďaka strategick­ej polohe a prepojeniu s intermodál­nym terminálom Metrans môže cargo-partner klientom ponúknuť časovú úsporu jedného až dvoch dní a tiež nesporný ekologický a ekonomický efekt. „Prepojenie medzinárod­ného terminálu s naším skladom nám umožňuje zložiť kontajnery, ktoré do Dunajskej

Stredy smerujú vlakom z prístavov Bremerhave­n, Hamburg, Koper, Rotterdam, Terst a Istanbul, priamo z vlaku k nášmu skladu bez nutnosti použitia ťahača. Na vykládku slúži deväť kontajnero­vých brán nášho cross docku. Rovnako to funguje aj v prípade exportu. Toto riešenie má výhodu aj pri ťažkom a nadrozmern­om tovare, pre ktorý máme vyčlenenú samostatnú bránu,“uviedol Tibor Majzún, Managing Director cargo-partner na Slovensku a Regional Director pre severových­odnú Európu.

Prevádzka v novej hale by mala byť spustená začiatkom štvrtého kvartálu 2024 a v prvej fáze by tu malo nájsť prácu 20 nových zamestnanc­ov, pričom po spustení plnej prevádzky sa počíta so 60 až 70 novými pracovnými miestami.

 ?? ?? Na oficiálnom začatí výstavby sa zúčastnil aj Dr. Johannes Wimmer, veľvyslane­c Rakúska na Slovensku.
FOTO: Cargo-partner
Na oficiálnom začatí výstavby sa zúčastnil aj Dr. Johannes Wimmer, veľvyslane­c Rakúska na Slovensku. FOTO: Cargo-partner

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia