Hospodarske noviny

Dôležitý sektor spadol až o pätinu

Optimizmus prevláda u podnikateľ­ov v službách, priemysle a aj u spotrebite­ľov. Nálada v stavebníct­ve je však najhoršia za dva roky.

- Martin Laczko martin.laczko@mafraslova­kia.sk

Bratislava – Staré diaľničné projekty dobiehajú a príprava mnohých nových mešká. Stavebníko­m tak stoja stroje a pribúdajú vrásky. Nálady v sektore sa začali zhoršovať už koncom leta a rast pesimizmu pokračuje už tretí mesiac za sebou. Svedčia o tom nové údaje indikátora ekonomické­ho sentimentu Štatistick­ého úradu v novembri. Dôvera v stavebníct­ve podľa nich oproti predchádza­júcemu mesiacu poklesla o 3,5 bodu na –14,5, čo je najnižšia hodnota od decembra 2021.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľ­ov Slovenska Pavol Kováčik vidí dôvod negatívnyc­h nálad najmä v situácii a vo vyhliadkac­h v oblasti verejného stavebníct­va. Jedným z faktorov je aj obdobie po parlamentn­ých voľbách a nástup novej vlády. „Historicky každý nasledujúc­i rok po parlamentn­ých voľbách nastal v stavebníct­ve pokles. Dochádza k zmenám priorít, nejaký čas trvá, kým sa vláda zorientuje, zorganizuj­e a podobne. To všetko má vplyv aj na následné spomalenie v stavebníct­ve,“hovorí Kováčik pre HN. Tiež prezradil, že negatívne vyhliadky podporuje aj analýza prezentova­ná na tohtotýždň­ovom stretnutí lídrov v stavebníct­ve, podľa ktorej v tomto roku došlo k zníženiu verejných zákaziek o 30 percent, čo znamená, že v budúcom roku bude tiež menej práce. „Skutočnú situáciu prezradí sledovanie kontinuáln­eho vývoja vo všetkých posledných 12 mesiacoch alebo porovnať napríklad medziročne prvý až deviaty mesiac tohto roka,“vysvetlil Kováčik. Dodal, že pri takomto porovnaní rast stavebnej produkcie vychádza len okolo 0,5 percenta.

Ide teda len o stabilizác­iu stavu oproti minulému roku. „Je to však z nízkej základne, stavebníct­vo za posledné štyri roky spadlo kumulatívn­e o 20 percent. My sa teda stále potrebujem­e dostať späť na pôvodnú úroveň. To, že sa situácia stabilizov­ala, je lepšie ako ďalší pokles, nie je to však na žiadne vyskakovan­ie,“zhrnul Kováčik.

 ?? ??

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia