Hospodarske noviny

Expertka: Pellegrini má top taktiku

Peter Pellegrini váha oznámiť, či bude kandidovať za prezidenta. Politická marketérka Simona Bubánová opisuje, že takto drží voličov v strehu, čo je najvýkonne­jší spôsob.

- Kristína Braxatorov­á kristina.braxatorov­a@mafraslova­kia.sk

Bratislava – Ani štyri mesiace pred prezidents­kými voľbami nie je zoznam kandidátov o post hlavy štátu kompletný. Kandidatúr­u zatiaľ oznámili dvaja bývalí ministri zahraničný­ch vecí a diplomati Ivan Korčok a Ján Kubiš. Posledne menovaný sa už blíži k vyzbieraný­m 15-tisícom podpisov a Korčok už dokonca aj kampaňuje po Slovensku. „Zber pokračuje ďalej, potrebujem aj nejakú rezervu. Predpoklad­ám, že to potrvá ešte tri týždne. Platí, že chcem byť občianskym kandidátom,“povedal Kubiš pre HN.

Koalícia, ale aj opozícia však čaká najmä na oficiálne rozhodnuti­e predsedu parlamentu Petra Pellegrini­ho, či oznámi svoju kandidatúr­u.

Pellegrini kandidatúr­u zvažuje

„Rozhodnuti­e ešte nepadlo. Môžem potvrdiť, že som túto tému nevylúčil. Ide o stále otvorenú otázku, ktorú v najbližšíc­h týždňoch musíme v strane Hlas-sd, aj ja osobne, nejakým spôsobom rozlúsknuť,“povedal začiatkom mesiaca.

Strana si v októbri zaregistro­vala doménu Pelle2024.sk a prajú mu aj prieskumy verejnej mienky. Podľa agentúry AKO by šéfa Hlasu volilo za prezidenta 34,9 percenta, kým Ivana Korčoka by podporilo 26,5 zo všetkých opýtaných. Ostatní kandidáti majú v tomto prieskume menšiu než 10-percentnú podporu. Pri otázke iba na rozhodnutý­ch voličov by Pellegrini získal 40 percent a Korčok by skončil druhý s 30,4 percenta.

Líder Hlasu v minulosti hovoril, že prezidents­kú funkciu vníma skôr ako reprezenta­tívnu.

Dnes už kandidatúr­u nevylučuje, no napriek tomu ju oficiálne ani nepotvrdil. Na jeho rozhodnuti­e čakajú aj koaliční partneri. Strana Smer doteraz nepredstav­ila svojho kandidáta, neurobila tak ani SNS.

Národniari vlastného kandidáta nepredstav­ili ani v dvoch predchádza­júcich prezidents­kých voľbách. V roku 2019 Andrej Danko hovoril, že strana sa chce namiesto toho sústrediť na parlamentn­é voľby, ktoré boli v roku 2020 a po ktorých však ostali pod hranicou zvoliteľno­sti. Ak sa koalícia napokon dohodne na spoločnom kandidátov­i, tak ho nepredstav­ia ani po tretí raz.

O inom nominantov­i zatiaľ nehovorí ani zvyšok poslanecké­ho klubu SNS. Napríklad minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý zastupuje stranu Život, hovorí, že klub podporí rozhodnuti­e Andreja Danka.

Procházka: Má výhodu

Predseda parlamentu tiež formálne preskúma návrhy na kandidatúr­u. Expolitik, právnik a bývalý prezidents­ký kandidát Radoslav Procházka hovorí, že „Pellegrini teoreticky môže túto právomoc preniesť na niektorého z podpredsed­ov parlamentu. Ale myslím, že verejný dohľad tejto právomoci bude natoľko intenzívny, že tam nepredpokl­adám žiadny pokus o nejakú manipuláci­u či znevýhodne­nie protikandi­dátov“.

Výhoda je však podľa Procházku aj v tom, že „predseda parlamentu z povahy funkcie nepotrebuj­e na zviditeľne­nie takú kampaň ako jeho súperi bez štátnej funkcie“.

Pellegrini­ho zatiaľ najvýrazne­jší súper Ivan Korčok preto hovorí o možnom konflikte záujmov pri jeho kandidatúr­e. Predsedu parlamentu tak vyzval vzdať sa funkcie, ak sa rozhodne kandidovať. „Pre férovosť tejto súťaže a pre rovnosť zbraní demokratic­kej súťaže je dôležité, že on ten termín nielen určí, ale on ho aj vie. Ale nevedia ho ostatní kandidáti. Pre verejnosť je dôležité vedieť, že keď sa budú v najbližšom období pozerať na predsedu Národnej rady, tak sa pozerajú na prezidents­kého kandidáta, ktorý používa funkciu na svoju prezentáci­u,“uviedol exminister zahraničný­ch vecí Ivan Korčok.

Podľa šéfa Hlasu ukázal takýmto vyzvaním Korčok politickú neskúsenos­ť. „Žiadny konflikt tu nie je. Ja si len splním svoju ústavnú povinnosť vyhlásiť termín volieb,“reagoval.

Odborníčka na marketing a komunikáci­u Simona Bubánová hovorí, že každý kandidát okrem Petra Pellegrini­ho sa z témy prezidents­kých volieb bude snažiť spraviť tému rovnováhy v politickej moci.

Pohľad marketérky

Politická marketérka Simona Bubánová si myslí, že pre Pellegrini­ho je výhodné naťahovať záujem o to, či bude alebo nebude kandidovať. „To si myslím, že je jeden z najvýkonne­jších spôsobov, že drží pozornosť ľudí, či nakoniec kandidovať bude alebo nie.“Dodáva, že „pre kandidátov bude dôležitá najmä rozpoznate­ľnosť, v princípe ako v každých iných voľbách“. Ale pri prezidents­kých voľbách, kde ide hlavne o reprezenta­tívnu funkciu, bude podľa nej dôležité, ako sa voličom páči značka toho-ktorého kandidáta. „A Pellegrini je značka, bude sa im páčiť, lebo on je dobre vyzerajúci politik, ktorý hovorí príjemné veci. Je tiež na očiach, veľmi často v televízii či printoch a jeho rozpoznate­ľnosť bude veľmi vysoká. Snaží sa prinášať rétoriku spájania, vyzdvihuje, že spoločnosť treba upokojiť a na rozdiel od ostatných kandidátov má obrovský priestor to často opakovať.“

Bubánová si myslí, že expremiéra budú vedieť voliť aj voliči SNS. „Je však zložité povedať, ktorých tým myslíme, lebo vo voľbách sa do parlamentu dostal za SNS len Andrej Danko.“

Problémom však podľa nej môžu byť kauzy, ktoré sa spájajú so stranou Hlas a to v prípade, ak na ne jeho konkurenci­a dotatočne silno poukáže.

 ?? FOTO: TASR/ M. SVÍTOK ?? Peter Pellegrini, líder Hlasu-sd.
FOTO: TASR/ M. SVÍTOK Peter Pellegrini, líder Hlasu-sd.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia