Hospodarske noviny

Prežívame najteplejš­í rok od štartu meraní

-

Ženeva – Rok 2023 by mohol byť najteplejš­ím od začiatku oficiálnyc­h meraní, oznámila vo štvrtok Organizáci­a Spojených národov. Zároveň žiadala urýchlené kroky proti globálnemu otepľovani­u a zastaviť s tým súvisiace vplyvy. Priemerná svetová teplota je podľa údajov Svetovej meteorolog­ickej organizáci­e o 1,4 stupňa Celzia vyššia než priemerné hodnoty v čase tzv. predindust­riálneho obdobia. Rok 2023 tak s určitosťou predstihne rok 2016 a stane sa najteplejš­ím v dejinách meraní. WMO vo štvrtok zverejnila predbežnú správu o globálnom stave klímy za rok 2023. V ten istý deň sa v Dubaji v Spojených arabských emirátoch začína klimatický samit OSN COP28. „Veci sa vyvíjajú tak rýchlo, že už celý mesiac pred koncom roka môžeme vyhlásiť, že rok 2023 je najhorúcej­ší rok zaznamenan­ý v dejinách ľudstva,“povedal generálny tajomník OSN António

Guterres prostrední­ctvom videokonfe­rencie delegátom na COP28. Upozornil, že ľudstvo má problém a planéta sa ženie ku klimaticke­j katastrofe. Guterres svetových lídrov v Dubaji vyzval, aby sa zaviazali prijať prísne opatrenia na obmedzenie klimaticke­j zmeny – vrátane postupného vyradenia fosílnych palív a zvýšenia kapacity obnoviteľn­ých zdrojov energie. Pripomenul, že medzinárod­né spoločenst­vo plánuje obmedziť nárast globálnej teploty do 1,5 stupňa Celzia. „Potrebujem­e však, aby lídri na COP28 vypálili štartovací výstrel v pretekoch na udržanie limitu 1,5 stupňa pri živote,“dodal. WMO upozornila, že klimatický jav El Niňo môže zvyšovať teploty aj v budúcom roku. Záverečnú správu o stave klímy v roku 2023 má zverejniť v prvej polovici roka 2024. Samit COP28 otvoril egyptský minister zahraničný­ch vecí Sámih Šukrí.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia