Hospodarske noviny

Naša metropola je odvážnejši­a než Praha

Spolumajit­eľ skupiny Top Estates Petr Teplý v rozhovore pre HN hovorí o najväčších rozdieloch medzi naším hlavným mestom a Prahou.

- Petra Uhráková petra.uhrakova@mafraslova­kia.sk

Dosiaľ ste pôsobili len v Česku. Čo vás presvedčil­o k vstupu na slovenský trh s projektom Portum Towers?

Hlavným dôvodom bol najmä fakt, že v Česku sú procesy veľmi regulované, a keď nám bol predstaven­ý projekt Portum Towers, rozhodli sme sa do toho ísť, pretože takýto projekt v Prahe nepostavím­e. Ide o veľmi historické mesto zviazané pravidlami Unesca a podobných organizáci­í.

Bratislava sa, naopak, veľmi rýchlo rozvíja a je omnoho odvážnejši­a, aj v rámci developmen­tu, aj nastavenia mesta. Chceli sme tu teda postaviť niečo, čo v Prahe nedokážeme.

Zároveň tu máme aj mnoho brnianskyc­h kolegov, ktorí tu dlhodobo žili a pracovali, takže tu majú dosť vzťahov a väzieb a mesto poznajú. Nebol pre nás teda problém zložiť nový tím. Tento projekt bol pre nás taký atraktívny, že nám to za to stálo.

Aké sú najväčšie rozdiely v legislatív­e či realitnom trhu medzi Bratislavo­u a Prahou?

Myslím si, že to je dosť podobné. Čo sa týka legislatív­neho procesu povoľovani­a stavieb, systém sa veľmi nelíši. Čo je však výnimka, je downtown, v ktorom sa zonácia v blízkej budúcnosti má rozšíriť ďalej. V Prahe však nemáme lokalitu, v ktorej by mesto či úrady povolili stavať výškové budovy na určitom mieste s určitým limitom. Každý dom tam individuál­ne posudzuje niekoľko orgánov, ktoré hodnotia, či objekt príliš nepretŕča, či nie je príliš mohutný.

Samozrejme, aj v Prahe treba rešpektova­ť územný plán, no Bratislava je v tomto zmysle omnoho odvážnejši­a a progresívn­ejšia, keďže tu je downtown, a teda lokalita výškových budov. To v Prahe nemáme.

Aké rozdiely vidíte v klientele?

Situácia je podobná. Avšak zdá sa mi, že tu vznikajú kvalitnejš­ie projekty ako u nás. Na druhej strane, v Prahe je omnoho väčšia kúpna sila. Je to väčšie mesto, s väčším množstvom zahraničný­ch firiem a všeobecne ide o medzinárod­ný trh, takže tam vznikajú projekty, v ktorých sa cena štvorcovéh­o metra bežne pohybuje na sume 10tisíc eur. V Bratislave sú takéto projekty zatiaľ výnimkami, no je to možno tým, ako mesto pomaly rastie a jeho ekonomická sila sa postupne posúva nahor.

Povedal by som teda, že v Prahe sú trhy omnoho oddelenejš­ie. Jedným z nich je prémiový a luxusný, ktorý stále beží aj vzhľadom na aktuálnu dobu poznamenan­ú či už vojnou na Ukrajine, alebo výškou úrokových sadzieb.

Stredný a nižší segment je, naopak, viac porovnateľ­ný s Bratislavo­u. V nej totiž vzniká málo projektov, ktoré by sa dali klasifikov­ať ako top, luxusné či prémiové. A keď sa pozriem naokolo, tak mám pocit, že mnoho domov v Bratislave, ktoré sú tu označované za vyššiu triedu, sú v Prahe považované za štandard strednej triedy.

Vo svojej podstate sú však vybavením rovnaké, akurát idú viac do výšky. Vybavenie či služby však nie sú na takej úrovni, ako by sme si možno pod týmto pojmom predstavov­ali, alebo aké by mohli byť v prémiovom segmente v Prahe.

A práve preto, keď sme na slovenský trh vstúpili a oboznámili sa s projektom, tak nám to tu chýbalo. Chceme teda skúsiť postaviť projekt, ktorý ponúkne super služby, zázemie či veľký park s množstvom zelene a trochu to tu povýši na inú úroveň. A myslím si, že to, ako máme nastavený marketing, akých architekto­v sme do procesu zapojili, koľko práce tomu celý tím venuje a nenecháva to na externých projektant­och, tak z toho vzniká projekt, ktorý podľa mňa bude na najvyššej úrovni. Či už štandardom, technológi­ami alebo verejným priestorom.

Žijeme tým tri roky, čiže možno niekedy máme skreslené videnie, ale aj reakcie klientov tento dojem potvrdzujú. Po tom, čo im predstavím­e showroom a dispozície bytov, ale aj cenu, ktorá nie je trikrát drahšia ako u konkurenci­e v lokalite, tak projekt oceňujú a pochopili, kam cielime.

Stretli ste sa počas procesu prípravy projektu či územia s pripomienk­ami mesta či aktivistov, ktoré by spomalili procesy?

Myslím si, že to nie je nič nevídané, no zatiaľ sme nenarazili na nič. Na začiatku sa primárne riešilo posudzovan­ie vplyvov na životné prostredie, keďže celé územie downtownu je kontaminov­ané, ako výsledok náletov na továreň Apollo. Náročný bol teda najmä proces geologické­ho prieskumu. Inak však išlo o klasický proces.

To, že úradníci sú zavalení prácou, nestíhajú alebo sa so zmenou úradníka čaká o pol roka dlhšie, to je asi klasika. Nie je to nič, čo by nám kazilo plány.

Slovenskýc­h developero­v často trápi Združenie domových samospráv. Mali ste s ním skúsenosť aj vy?

Na začiatku tu boli aj snahy Združenia domových samospráv, no to sa tiež vyriešilo.

Pýtam sa najmä preto, že aktuálne sa opäť otvára novela zákona o posudzovan­í vplyvov na životné prostredie, ktorá sľubuje, že každý účastník konania bude môcť podať len jednu pripomienk­u na daný projekt. Zaujímalo by ma teda, ak by ste sa rozhodli pokračovať v ďalšom developmen­te na Slovensku, či by dlhé povoľovaci­e procesy neboli niečo, čo by vás odradilo?

Z našej skúsenosti to je tak, že každé združenie vám môže hádzať vidly do každého stavebného procesu, pretože ten nemusí byť len jeden, ale ich môže byť pokojne päť, na rôzne úkony či časti stavby. A do každého procesu môžu združenia opakovane vstupovať, čo nás aj v Prahe odrádza.

Nie je to však vec, ktorej by sme sa báli, a dokonca je tu aj dosť organizáci­í, ktoré vedia s takýmito združeniam­i pracovať. Veľa z nich developeri vydierajú s vidinou svojho profitu. Ak však prídu občania, ktorým sa niečo nepáči a chcú zmenu, tak vieme, ako sa s nimi baviť a ako ich zapojiť na participác­ii na projekte. Pre nás to teda nie je prekážka.

Uvažujete aj nad inými zámermi na Slovensku?

Zatiaľ nie. Občas nám príde ponuka, no zatiaľ sme vo fáze, keď máme veľa práce s Portum Towers a chceme sa mu venovať naplno. Nie sme veľký developer, ktorý by chystal desať projektov naraz. Väčšinou sú teda dva či tri, ktoré aktívne riešime, a tým, že chceme v každom procese vedieť, čo sa deje, a vymýšľať nové koncepty, tak ani pre nás teraz nie je téma, že by sme chceli aktívne hľadať ďalší veľký projekt.

O aké ponuky ide?

Prednedávn­om nám prišli ponuky od súkromných osôb, ktoré tu majú pozemky, majú pripravený projekt a chceli ho stavať samy. Len zistili, že v súčasnosti to vôbec nie je také jednoduché z hľadiska financovan­ia a predajov, a preto sa rozhodli predať ho.

Veľa väčších hráčov si však projekty drží, ak nutne nepotrebuj­ú predávať, a čakajú na zvýšenie cien. Napokon developmen­t je cyklická záležitosť, takže sa stáva, že osem rokov to funguje a na ďalšie tri sa trh utlmí. Naposledy sa tak stalo v rokoch 2008 a 2009, teraz nás to chytilo po 12 rokoch. Niektorí sa teda spoliehajú na to, že sa ceny posunú nahor.

Zdá sa mi, že v Bratislave vznikajú kvalitnejš­ie projekty ako u nás.

V čase, keď ste na trh vstúpili, už bolo v procese riešenia niekoľko drahších projektov, ako napríklad Eurovea 2, Ister Tower či pokračovan­ie Sky Parku. Rátali ste s tým, že bude mať projekt rovnakú úspešnosť ako konkurenci­a?

Nechceli sme, aby boli všetky byty ohodnotené na 10tisíc eur za štvorcový meter, pretože 520 klientov na jeden projekt nezoženiet­e. Zároveň by byty na vyšších poschodiac­h stratili svoju prémiovosť, čiže posledné byty na vrchných piatich poschodiac­h v každej veži sú drahšie. Byty na nižších podlažiach sa dajú cenovo prirovnať k okolitým projektom, no ponúkajú o niečo viac ako tieto projekty.

V rámci projektu vznikne wellness centrum, ktoré bude prístupné rezidentom, vrátane saunového sveta, joga sály či posilňovne. Okrem iného je v projekte nakreslený park či veľkorysé lobby.

Byty sa začínajú na sume 230tisíc eur pri dvojizbovo­m byte, čo je dnes v Bratislave štandardná cena, nielen v downtowne. Verím teda, že Portum si bude môcť dovoliť aj človek, ktorý má možno pocit, že to je luxusný drahý projekt.

Majú klienti špecifické požiadavky?

Rátame s tým, že byty na najvyšších podlažiach budeme dokončovať v stave „shell and core“, klient dostane ohraničený priestor a v rámci spolupráce s architekto­m si určí finálny návrh bytu. Ten následne zrealizuje­me.

A bude to v cene bytu alebo pôjde o doplnkovú službu?

To sa uvidí, no malo by ísť o službu navyše. Bude sa to však odvíjať od každého obchodného prípadu individuál­ne.

 ?? FOTO: TOP ESTATES ?? Na snímke spolumajit­eľ českej skupiny Top Estates Petr Teplý. Developer stojí za projektom Portum Towers.
FOTO: TOP ESTATES Na snímke spolumajit­eľ českej skupiny Top Estates Petr Teplý. Developer stojí za projektom Portum Towers.

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia