Hospodarske noviny

Ako vesmírny výskum zlepšil náš bežný život

NASA nie je iba priekopník­om výskumu vesmíru a kozmických misií. Na svojom konte má aj inovácie, ktoré ovplyvnili technologi­cký pokrok.

- Jakub Dvořák/technet.cz

národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ako agentúra federálnej vlády USA má rozsiahlu pôsobnosť v oblasti vesmírneho výskumu, letectva a vedeckého výskumu. To je dnes už zrejme každému známe, no vedeli ste, že okrem základného poslania má aj niekoľko ďalších dôležitých úloh?

Predovšetk­ým ide o vedecký výskum, výskum vesmírnych telies, výskum klímy a životného prostredia, technologi­cký vývoj a ďalšie oblasti. A práve vďaka nabraným skúsenosti­am a poznatkom následne dokáže NASA tvoriť pokrokové inovácie, z ktorých dokonca mnohé neskôr nájdeme aj bežne okolo nás.

Veľa technológi­í vyvinutých pre vesmírne misie totiž našlo uplatnenie v civilnom sektore, napríklad v takom v lekárstve, telekomuni­káciách či energetike. Vynálezov je naozaj veľké množstvo, poďme sa na niektoré zaujímavé z nich pozrieť bližšie.

Fotoaparát­y, ako ich poznáme dnes

Napriek tomu, že NASA nie je žiadny vynálezca fotoaparát­ov, bola to práve táto americká agentúra, ktorá sa svojou činnosťou významne zaslúžila o to, že ich dnes môžeme využívať v takej hojnej miere – napríklad bežne vo svojich telefónoch, vo zvončekoch, v palubných kamerách v automobilo­ch a v niekoľkých ďalších oblastiach.

Fotoaparát­y totiž používajú takzvaný CMOS senzor, čo je typ polovodičo­vého detektora svetla, ktorý bol vynájdený ešte v roku 1969 spoločnosť­ou RCA. A ako sa do následného vývoja zapojil spomínaný Národný úrad pre letectvo a vesmír? Agentúra začala túto technológi­u využívať vo svojich vesmírnych misiách v 80. rokoch 20. storočia a v 90. rokoch tím vedený vedcom NASA Ericom Fossumom práve CMOS senzor aj úspešne miniaturiz­oval.

Išlo o výrazný technologi­cký krok vpred, keďže tieto senzory boli lepšie ako dovtedy hojne vyžívané CCD senzory. NASA preto financoval­a ich výskum a taktiež vývoj, a robila tak rovnako i v komerčnom sektore. To vo výsledku pomohlo znížiť náklady na využitie CMOS technológi­e a zvýšiť výkon týchto senzorov.

Dnes sú už CMOS technológi­e široko používané v digitálnyc­h fotoaparát­och, kamerách a ďalších pre bežných používateľ­ov dostupných zariadenia­ch. Navyše sú nasadzovan­é taktiež v rade ďalších aplikácií vrátane lekárstva, priemyslu alebo aj armády. Stali sa jednoducho jednou z kľúčových technológi­í, ktoré umožnili miniaturiz­áciu fotoaparát­ov a mnohých iných dôležitých zariadení, ktoré máte zrejme doma aj práve vy.

Pamäťová pena aj vo vašej spálni

Či už z pamäťovej peny používate iba vankúše, celé matrace, alebo ju máte v obuvi, na stoličke alebo sedačke vo svojom automobile, tak vedzte, že pôvodne bol tento typ peny vyvinutý na použitie v sedačkách lietadiel a rakiet, aby astronauto­v chránil pred intenzívny­m tlakom a poskytoval im výrazne väčšie pohodlie i potrebnú podporu.

Národný úrad pre letectvo a vesmír pamäťovú penu vynašiel ešte v 60. rokoch 20. storočia. Vyrobil ju z polyuretán­u, ktorý má dnes už známu schopnosť prispôsobi­ť sa tvaru – po stlačení preto pena zmení tvar a po uvoľnení sa vracia späť do svojho pôvodného tvarovania. Táto schopnosť poskytuje vyššiu úroveň pohodlia a podpory ako tradičné druhy peny.

NASA vyvinula pamäťovú penu v rámci programu Space Shuttle, pričom je tiež použitá v častiach raketoplán­ov, napríklad v ich sedačkách a rovnako tak ju možno objaviť aj v izolácii. V 80. rokoch 20. storočia začala NASA licencovať výrobu pamäťovej peny komerčným spoločnost­iam, a tak sa začalo jej využívanie rozširovať do ďalších bežných oblastí. Aj preto je dnes široko používaná v domácnosti alebo taktiež v priemysle.

Bezdrôtové náhlavné súpravy

Pravdou je, že bezdrôtové náhlavné súpravy existovali ešte pred vznikom NASA. Áno, avšak práve americká agentúra prispela k ich významnému rozvoju po tom, čo astronauti v roku 1961 pri požiari, ktorý vznikol vniknutím vody do kabíny Mercury, ktorá práve pristála, takmer zhoreli.

Ich bezdrôtové náhlavné súpravy vtedy kompletne prestali fungovať aj preto, že nemali vyriešenú akúkoľvek zálohu. Preto NASA začala spolupraco­vať so spoločnosť­ou ITTS Labs na vývoji prenosného bezdrôtové­ho rádiového systému, ktorý by sa na misiách mohol využívať a poskytol by potrebnú podporu.

NASA tiež spolupraco­vala s ITTS Labs na vývoji bezdrôtove­j náhlavnej súpravy na použitie v komerčnej podobe. Táto náhlavná súprava bola vyvinutá v 80. rokoch 20. storočia a začala sa presadzova­ť primárne v zábave, čo viedlo k sérii inovácií v miniaturiz­ácii, vo vylepšenej bezdrôtove­j komunikáci­i, k potlačeniu hluku a ďalším kľúčovým výhodám bezdrôtový­ch slúchadiel, ktoré si dnes všetci užívame aj na dennej báze.

Véčkový notebook

V roku 1982 spoločnosť GRID Systems vyvinula notebook GRID Compass. Išlo o prvý notebook na svete, ktorý mal véčkový dizajn, tak ako ho poznáme dnes. Notebook bol navrhnutý tak, aby bol prenosný.

Napriek tomu, že prenosný počítač NASA nevynašla, bola to ona, ktorá ho so spoločnosť­ou GRID Systems ďalej vylepšila, čím ho mohla používať vo svojich vesmírnych rokoch. Vybrali ho pre jeho malú veľkosť, veľkú úložnú kapacitu a vysoký výpočtový výkon. Hlavnou zmenou bol upravený ventilátor. Zariadenie nazvala SPOC.

GRID Compass bol vybavený šesťpalcov­ým displejom s rozlíšením 320 × 240 pixelov, procesorom Intel 8088 a 256 kilobajtmi pamäte RAM. Notebook bol napájaný batériami, ktoré vydržali až štyri hodiny. NASA ho používala v rade vesmírnych misií vrátane programov Space Shuttle a Hubble Space Telescope. Jeho véčkový dizajn položil základy pre ďalších komerčných výrobcov notebookov.

Odolné sklá proti poškriaban­iu a UV žiareniu

Sklá do okuliarov sa predtým vyrábali predovšetk­ým z brúseného a lešteného skla. V 70. rokoch minulého storočia namiesto neho výrobcovia začali používať plast. Hoci boli sklá odolné proti rozbitiu, boli náchylné na poškriaban­ie.

Riešenie bolo nájdené vďaka vynálezu NASA. Agentúra totiž prišla na to, ako ochrániť množstvo povrchov a urobiť ich odolnými proti poškriaban­iu napríklad na použitie na helmách astronauto­v a ďalších plastových leteckých zariadenia­ch.

V 80. rokoch udelila NASA licenciu na používanie svojho vynálezu a taktiež možnosť ho ďalej rozvíjať. Aj vďaka tomu je dnes väčšina slnečných okuliarov, šošoviek na predpis a bezpečnost­ných šošoviek vyrobená z plastov odolných proti poškriaban­iu. NASA sa navyše postarala aj o to, aby sklo heliem astronauto­v viac chránilo pred ultrafialo­vým svetlom.

V 80. rokoch minulého storočia dvaja vedci z Jet Propulsion Laboratory vyvinuli zváraciu helmu, ktorá bola schopná absorbovať, filtrovať a rozptyľova­ť intenzívne svetlo vyžarované počas zvárania. Rovnakú technológi­u neskôr použila NASA na návrh filtrov, ktoré blokujú až 95 percent modrého svetla. Dnes vďaka tomuto vynálezu okuliare pomáhajú potláčať UV žiarenie.

Napríklad lyžiari čeliaci extrémne jasnému slnečnému žiareniu, najmä keď sa odráža od bieleho snehu, už nemusia mať problémy s videním. A to nielen pre samotné oslnenie, ale aj preto, že modrá v slnečnom svetle výrazne sťažuje rozoznať farby na okraji viditeľnéh­o svetelného spektra, ako je červená. Vynález si zároveň našiel užitočné uplatnenie aj u tých, ktorí trávia mnoho hodín pred počítačom.

 ?? FOTO: AP, PEXELS ?? Zatiaľ čo niektoré veci NASA sama vynašla, iné významne zlepšila. Vďaka tomu nájdeme fotoaparát­y všade okolo nás, získali sme i pohodlnejš­í spánok, jednoduchš­iu komunikáci­u alebo bezpečnejš­iu ochranu zraku.
FOTO: AP, PEXELS Zatiaľ čo niektoré veci NASA sama vynašla, iné významne zlepšila. Vďaka tomu nájdeme fotoaparát­y všade okolo nás, získali sme i pohodlnejš­í spánok, jednoduchš­iu komunikáci­u alebo bezpečnejš­iu ochranu zraku.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia