Téma

Rodné číslo ako diagnóza

-

Staroba. Pre množstvo ľudí synonymum chorôb, osamelosti, neschopnos­ti, prípadne chudoby. „Hovorí sa, že rodné číslo nie je diagnóza. Lenže seniori veľmi často hovoria o tom, že im doktor povie, nech sa pozrú do občianskeh­o a nesťažujú sa. Starnutie predsa nie je choroba,“hovorí sociologič­ka Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., ktorá patrí medzi popredných odborníkov na problemati­ku diskriminá­cie vyššieho veku, sociológie staroby a starnutia.

 ?? ??

Newspapers in Slovak

Newspapers from Slovakia