20.00 HBO Ču­do­vit dan v so­se­ski

Delo (Slovenia) - - DELOSKOP/ TV -

A Be­a­u­ti­ful Day in the Nei­ghbor­ho­od. ZDA, 2019. Re­ži­ja: Ma­ri­el­le Hel­ler. Igra­jo: Tom Hanks, Mat­thew Rhys. Bio. film. 110 min. No­vi­nar Llo­yd Vo­gel ima na­lo­go pri­pra­vi­ti pred­sta­vi­tev Fre­da Ro­ger­sa, ustvar­jal­ca in pri­lju­blje­ne­ga vo­di­te­lja otro­ške te­le­vi­zij­ske od­da­je. Od­pra­vi se v stu­dio, kjer sne­ma­jo od­da­jo, in kma­lu je že pri­ja­telj z glav­nim zvez­dni­kom. Am­pak Fred ima v mi­slih ne­kaj dru­ge­ga.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.