»Upa­nje« oku­ži­lo Trum­pa

Delo (Slovenia) - - ZADNJA STRAN -

No­vi­ca, da je Trump oku­žen, ni iro­nič­na le za­to, ker je ame­ri­ški pred­se­dnik dol­go ve­he­men­tno za­tr­je­val, da no­vi ko­ro­na­vi­rus sploh ne ob­sta­ja. Do­mnev­no ga je na­mreč oku­ži­la nje­go­va sve­to­val­ka Ho­pe Hicks, ka­te­re ime bi v slo­ven­skem pre­vo­du po­me­ni­lo 'upa­nje'. In­ter­pre­ta­ci­jo, kaj v tem kon­te­kstu po­me­ni, da upa­nje umre za­dnje, pre­pu­šča­mo bral­cem.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.