Delo (Slovenia)

V za­vo­du Do­li­na So­če išče­jo no­ve­ga di­rek­tor­ja

- K. H.

Bo­vec – V za­vo­du za tu­ri­zem Do­li­na So­če išče­jo no­ve­ga di­rek­tor­ja, po­tem ko je do­se­da­nji Jan­ko Hu­mar mi­nu­li te­den od­sto­pil s po­lo­ža­ja, je po­ro­ča­la STA. Za­vod je ob­ja­vil raz­pis, ki se bo iz­te­kel 30. ok­to­bra. Hu­mar je tu­ri­stič­ne or­ga­ni­za­ci­je v Po­so­čju vo­dil 20 let, za­vod Do­li­na So­če pa od usta­no­vi­tve le­ta 2017, kjer bo ostal do kon­ca le­ta.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia