Delo (Slovenia)

Smr­tno se je po­ne­sre­či­la pri obi­ra­nju ja­bolk

-

Mur­ska So­bo­ta – V so­bo­to se je v Va­dar­cih pri de­lu s stro­jem za obi­ra­nje ja­bolk hu­do po­ško­do­va­la 59-le­tna žen­ska. V ne­de­ljo po­pol­dne so po­li­ci­ji iz mur­sko­so­bo­ške bol­ni­šni­ce spo­ro­či­li, da je za­ra­di po­škodb umr­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia