Delo (Slovenia)

22.00 Fox Li­fe Dr­zna de­kle­ta

-

The Bold Type. ZDA, 2020. 4. sez. 1/16. Re­ži­ja: Vic­tor Nel­li Jr. Igra­jo: Ka­tie Ste­vens, Ai­sha Dee. TV-se­ri­ja. 55 min. V če­tr­ti se­zo­ni se mo­ra­jo vsi, ki de­la­jo za Scar­let, na­va­di­ti na spre­mem­be. Se­ri­ja pa se še na­prej ukvar­ja s šte­vil­ni­mi ak­tu­al­ni­mi te­ma­mi. Ja­ne se so­o­ča s spre­mem­ba­mi za­ra­di Ja­cque­li­ni­ne spre­me­nje­ne vlo­ge pri re­vi­ji.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia