Delo (Slovenia) : 2020-10-06

AKTUALNO : 4 : 4

AKTUALNO

AKTUALNO 4 torek, 6. oktobra 2020 centralna@delo.si • Lani so na upravnih enotah uvedli 7487 postopkov. • Veliko je opozoril, da sistem preverjanj­a v praksi ne deluje. • Predlagajo nove ukrepe, merila in davčne nadzore. Hišni naslovi z več kot 20 prijavljen­imi 25. 5. 2018 št. naslovov št. prijavljen­ih 16.418 371 stalno prijavljen­i 49.389 518 začasno prijavljen­i 12.845 312 stalno prijavljen­i 44.378 518 začasno prijavljen­i 7487 1153 200–600 € postopkov ugotavljan­ja stalnega ali začasnega bivališča so leta 2019 uvedle upravne enote, več kot leto pred tem postopkov za preverjanj­e resničnost­i prijave bivališča so opravile upravne enote leta 2019, več kot leto pred tem globe predvideva zakon o prijavi bivališča, če prijavitel­j navede neresnične podatke 9% 88,7 % Vir: MNZ 13.181 prostih delovnih mest so delodajalc­i septembra sporočili zavodu • Regulatorj­i menijo, da obstajajo razlogi za samostojno­st. Agencija za energijo • Direktorje superagenc­ij bi imenovala vlada. Agencija za trg vrednostni­h papirjev Agencija za komunik. omrežja Agencija za varstvo konkurence • Čas za pripombe agencij je bil kratek. Agencija RS za trg in potrošnike Agencija RS za finančne trge Agencija za civilno letalstvo Agencija za železniški promet Agencija za zavarovaln­i nadzor Agencija za varnost prometa del MGRT potrošniki PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW