Kar 69 od­stot­kov se jih ne bo ce­pi­lo

Delo (Slovenia) - - AKTUALNO - pro­ti gri­pi na­me­ra­va ce­pi­ti 18 od­stot­kov pol­no­le­tnih Slo­ven­cev. K. H.

Lju­blja­na – Le­tos se, so­deč po re­zul­ta­tih raz­i­ska­ve agen­ci­je Me­di­a­na, Te­ga ne bo sto­ri­lo 69 od­stot­kov vpra­ša­nih, do­bra de­se­ti­na je ne­od­lo­če­nih. Če bi ob­sta­ja­lo ce­pi­vo pro­ti no­ve­mu ko­ro­na­vi­ru­su, bi se ver­je­tno ali ze­lo ver­je­tno ce­pi­lo 13 od­stot­kov vpra­ša­nih, kar je 20 od­sto­tnih točk manj kot ju­ni­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.