No­vi učil­ni­ci, pro­sto­ri za knji­žni­co in ku­hi­njo

Delo (Slovenia) - - AKTUALNO -

Ljubljana – V OŠ Koprivnica v Ob­či­ni Kr­ško, kjer po­uk de­vet­let­ke obi­sku­je 98 učen­cev, so vče­raj od­pr­li pri­zi­dek z dve­ma učil­ni­ca­ma, knji­žni­co in pre­no­vlje­no šol­sko ku­hi­njo, s či­mer so kon­ča­li dve le­ti tra­ja­jo­čo za­dnjo eta­po pre­no­ve in do­zi­da­ve šo­le, po­ro­ča STA. Ob­či­na Kr­ško je za­njo na­me­ni­la 1,2 mi­li­jo­na evrov, od te­ga za pr­vi del na­lož­be, ure­di­tev ko­tlov­ni­ce in vgra­dnjo ci­ster­ne, 200.000 evrov, za pri­zi­dek in pre­no­vo ku­hi­nje pa pri­bli­žno mi­li­jon. P. Z.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.