Pa še to

Kdor se hi­tro znaj­de ...

Delo (Slovenia) - - ZADNJA STRAN -

Ni­ti do­bro uro po vče­raj­šnji ti­skov­ni kon­fe­ren­ci, na ka­te­ri so pred­stav­ni­ki vla­de pred­sta­vi­li no­ve ukre­pe v voj­ni pro­ti no­ve­mu ko­ro­na­vi­ru­su, so raz­lič­na pod­je­tja za­če­la ob­ve­šča­ti kup­ce, po ka­te­ri poti bo­do kljub vse­mu lah­ko drug dru­ge­mu pri­šli na­pro­ti. V slo­gu sta­re­ga slo­ven­ske­ga pre­go­vo­ra, ki pra­vi, da kdor hi­tro se znaj­de, sre­ča ga naj­de.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.