Delo (Slovenia)

Umrl 22-le­tni vo­z­nik

- K. H.

Žužemberk – V pro­me­tni ne­sre­či, ki se je zgo­di­la v če­tr­tek oko­li 20.30 na ce­sti med Dvo­rom in Žu­žem­ber­kom, je umrl 22-le­tni vo­z­nik oseb­ne­ga vo­zi­la. Za­ra­di iz­gu­be obla­sti nad vo­zi­lom je naj­prej tr­čil v bre­ži­no, dr­sel po voz­i­šču in tr­čil še v to­vor­no vo­zi­lo, so spo­ro­či­li s Po­li­cij­ske upra­ve No­vo me­sto.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia