Delo (Slovenia)

Ni­co­las Sar­ko­zy ob­to­žen so­de­lo­va­nja v kri­mi­nal­ni za­ro­ti

-

Fran­co­sko to­žil­stvo je v okvi­ru pre­i­ska­ve do­mnev­ne­ga li­bij­ske­ga fi­nan­ci­ra­nja pred­se­dni­ške kam­pa­nje Ni­co­la­sa Sar­ko­zy­ja le­ta 2007 nek­da­nje­ga fran­co­ske­ga pred­se­dni­ka ob­to­ži­lo so­de­lo­va­nja v kri­mi­nal­ni za­ro­ti. Sar­ko­zy, ki je vo­dil Fran­ci­jo med le­to­ma 2007 in 2012, je za­ni­kal vse očit­ke. Pre­i­ska­va se vle­če od le­ta 2018.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia