Delo (Slovenia)

2,9

-

mi­li­jo­na evrov je na vo­ljo za traj­no­stni ra­zvoj de­di­šči­ne pr­ve sve­tov­ne voj­ne

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia