Delo (Slovenia)

Kr­ki le ena toč­ka

-

Ljubljana – V vče­raj­šnjem der­bi­ju 12. ko­la 2. SNL v No­vem me­stu je Kr­ka re­mi­zi­ra­la z Bre­ži­ca­mi, na vr­hu le­stvi­ce osta­ja­jo Ra­do­mlje, ki bo­do go­sto­va­le v Aj­do­všči­ni. Na tre­ner­skem stolč­ku Fu­ži­nar­ja bo pro­ti Ja­dra­nu de­bi­ti­ral nek­da­nji ka­pe­tan Slo­ve­ni­je Ro­bert

Ko­ren. Pa­ri: Kr­ka : Bre­ži­ce 1:1, Ter­me Ča­tež, Vi­ta­nest Bi­lje – Šmar­tno, Kr­ško – Br­da, Dra­va – Tri­glav, Fu­ži­nar vza­jem­ci – Ja­dran, Bel­tin­ci Kli­ma Tra­tnjek – Rol­tek Dob (vsi da­nes ob 15. uri), Naf­ta – Ru­dar pre­lo­že­no. G. N.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia