Delo (Slovenia)

Ni ra­zlo­gov za po­to­va­nje

-

Ob vseh od­po­ve­dih, ki so nas vče­raj do­le­te­le, so tu­di iz Žal­ca spo­ro­či­li, da bo­do z da­na­šnjim dnem (spet) za­pr­li pi­pi­ce na fon­ta­ni pi­va. Ker tu­di slo­vi­te­ga Ok­to­ber­fe­sta le­tos ni bi­lo, mar­si­ka­te­ri Slo­ve­nec ne bo ni­ti ma­lo ob­ža­lo­val, da ne sme po­to­va­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia