Delo (Slovenia)

22.05 Pop TV Uje­tni­ki lju­be­zni

-

Stuck in Lo­ve. ZDA, 2012. Re­ži­ja: Jo­sh Bo­o­ne. Igra­jo: Greg Kin­ne­ar, Jen­ni­fer Con­nel­ly. Rom. kom. 115 min. Če­prav so mi­ni­la že tri le­ta od lo­či­tve, uspe­šni pi­sa­telj Bill Bor­gen ne mo­re pre­bo­le­ti že­ne Eri­ce. Za­pu­sti­la ga je za­ra­di dru­ge­ga mo­ške­ga. Nje­go­va so­se­da Tri­cia ga po­sku­ša pre­pri­ča­ti, da spet zač­ne is­ka­ti lju­be­zen, a ga no­be­na dru­ga ne oča­ra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia