Delo (Slovenia)

22.55 TV SLO 1 Zgod­be iz ko­sta­nje­vih goz­dov

-

Slo., 2019. Re­ži­ja: Gre­gor Bo­žič. Igra­jo: Mas­si­mo De Fran­co­vich, Iva­na Ro­ščić, Ren­zo Ga­ri­up. Dra­ma. 85 min.

Po tem, ko mu po ne­na­dni bo­le­zni umre že­na, zač­ne sko­pu­ške­ga mi­zar­ja Ma­ria pre­ga­nja­ti slu­tnja, da se je nje­go­vo ži­vlje­nje od­vr­te­lo v pra­zno. Ko sre­ča Mar­to, osa­mlje­no ko­sta­njar­ko, ki zbi­ra de­nar, da bi za­pu­sti­la do­li­no in na­šla bolj­še ži­vlje­nje dru­gje, Ma­rio ugo­to­vi, da ima mor­da za­dnjo pri­lo­žnost, da za ne­ko­ga na­re­di ne­kaj do­bre­ga.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia