Delo (Slovenia)

22.55 TV SLO 2 Bi­ti Ma­rio

-

Slo., 2020. Re­ži­ja: Ru­di Uran. Dok. film. 60 min.

Ma­rio je člo­vek, ki po­zna vse in vsi po­zna­jo nje­ga. Ve vse, kaj se v nje­go­vem Ma­ri­bo­ru do­ga­ja. Pred­vsem pa je vr­hun­ski bob­nar. Oder je de­lil z odlič­ni­mi slo­ven­ski­mi in tu­ji­mi glas­be­ni­ki. Pre­i­gra­val je rock, etno in jazz, do­ma in v tu­ji­ni. Sre­di glas­be­ne­ga ustvar­ja­nja iz­ve, da je zbo­lel za ter­mi­nal­no obli­ko ra­ka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia