Delo (Slovenia)

1861 ▶ Mi­ro­slav Ma­lo­vrh

-

slo­ven­ski pi­sa­telj in ure­dnik († 1922)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia