Delo (Slovenia) : 2020-10-17

AKTUALNO : 2 : 2

AKTUALNO

AKTUALNO 2 sobota, 17. oktobra 2020 centralna@delo.si maj 2020 julij 2020 oktober 2020 julij 2020 oktober 2020 56 54,4 35,8 50,3 17,2 % 31,7 % dobro nezadostno 26,1 22,6 35,9 23,5 24,1 34,8 33,2 32,2 30,5 21,5 18,8 18,4 15,3 18,8 15,3 14,8 27,1 7% 26,2 17,4 22,7 22,8 15,2 ne vem, ne morem oceniti 7,5 1,5 1,7 1,6 15,9 % 22,2 % izbruh koronaviru­sa mi je pomagal bolj ceniti to, kar imam druge države se s koronaviru­som spopadajo bolje kot Slovenija zaupam vladi, da bo sprejela prave odločitve za našo državo zaupam vladi, da je pripravlje­na na prihodnje svetovne izzive nezadostno zadostno niti-niti dobro zelo dobro ne vem, ne morem oceniti zadostno niti-niti Vir: Inštitut za raziskovan­je trga in medijev, Mediana, d. o. o., 2.−4. oktober 2020, N = 505 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW PressReade­r.com +1 604 278 4604 5,9 % zelo dobro odgovori v odstotkih 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Kako bi ocenili pripravlje­nost vlade na nov val primerov koronaviru­sa, s katerim se trenutno spopadamo? Kako bi ocenili delo vlade na področju komunikaci­je z javnostjo v zvezi z ukrepi? Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? združena sta odgovora strinjam se ter popolnoma se strinjam, v odstotkih maj 2020 60 50 40 30 20 10 0