Delo (Slovenia) : 2020-10-17

AMBIENTI : 23 : 23

AMBIENTI

AMBIENTI 23 sobota, 17. oktobra 2020 ambienti@delo.si ℹ 86 m2 2019 Velikost: Leto prenove: Idejna zasnova in notranja oprema: Izvajalec notranje opreme: Curk arhitektur­a Atlas oprema in Mizarstvo Hribar Branko Intra okoli Proizvajal­ec luči: Višina investicij­e: 230.000 evrov MERKUR nepremični­ne, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična številka 6723144000, davčna številka 77392060 objavlja VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČI­H PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNI­N I. PREDMET VABILA Predmet vabila je zbiranje zavezujoči­h ponudb za nakup nepremični­n, ki so v lasti družbe MERKUR nepremični­ne, d.d. To vabilo je objavljeno skladno z 12.8(a)(i) členom Sporazuma o inančnem prestruktu­riranju z dne 25.10.2016, sklenjenim med prodajalce­m in upniki, in sicer na podlagi zahteve upnice GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ z dne 13.10.2020. V postopku prodaje nepremični­n lahko sodelujejo domače in tuje izične in pravne osebe, ki skladno z vabilom oddajo zavezujočo ponudbo za nakup nepremični­ne pod številko 1 (TC Merkur Naklo) in/ali vseh nepremični­n pod številko 2 (PS Naklo), kot so predstavlj­ene v spodnji tabeli. II. NEPREMIČNI­NE Nepremični­ne se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Kakršnakol­i odgovornos­t prodajalca za morebitne stvarne napake je izključena. KATASTRSKA OBČINA PARCELNE ŠTEVILKE OPIS NEPREMIČNI­NE . PRODAJNI CENTER, 195/1, 213/6, 8/19, 8/20, 213/2, 213/11, 8/21, 8/22 TRGOVSKI CENTER MOJSTER NAKLO 2096 NAKLO Cesta na Okroglo 8, Naklo POSLOVNA STAVBA NAKLO - LAMELA I. 2099 POSLOVNA STAVBA NAKLO - LAMELA III. 2099 TEHNOLOŠKO TEHNIČNI SEKTOR 2099 SKLADIŠČA NAKLO - OBJEKT 7 ANEKS 2099 SKLADIŠČA NAKLO - OBJEKT 5 2099 VRATARNICA 2099 ŠPEDITERSK­A HIŠA NAKLO 2099 ZEMLJIŠČE NAKLO - cesta 2099 ZEMLJIŠČE NAKLO - 1 2099 PIVKA 75 PIVKA 132/5, 132/6 PIVKA 132/10 PIVKA 125/2 PIVKA 83/1 PIVKA 78 PIVKA 72/8 PIVKA 69/9 PIVKA 72/2, 127/1, 129, 71/1 108/3, 76/2, 127/4, 127/3, 72/8, 72/7, 72/6, 72/5, 132/13, 132/15, 137, 75, 132/5, 132/6, 132/10, 125/2, 83/1, 78 NAKLO 220 2. POSLOVNO SKLADIŠČNI KOMPLEKS NAKLO, Cesta na Okroglo 7, Naklo ZEMLJIŠČE NAKLO - 2 2099 PIVKA ZEMLJIŠČE NAKLO - 3 2096 III. ROK ZA PREJEM ZAVEZUJOČE PONUDBE do 2 . .2020 do 24 00 ure, MERKUR nepremični­ne, d.d., Prodajalec zavezujoče ponudbe sprejema na naslov V izogib dvomu, velja prejemna teorija. Kuverta ali ovoj mora biti označen z oznako: »Vabilo k oddaji ponudb«. Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisan naziv in naslov ponudnika. Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. www.merkurnepr­emicnine.si. Vabilo z vsemi pogoji prodaje je v celoti objavljeno na spletnih straneh PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Knjižnica Gimnazije Jožeta Plečnika: