Delo (Slovenia)

Od boja proti krizi k strateškim dilemam EU

Evropski parlament Slovenski premier se je v strasbourš­ki politični areni moral braniti tudi pred očitki

- Peter Žerjavič

S časom, ko bo Slovenija predsedova­la svetu EU, so povezana predvsem pričakovan­ja glede izhoda iz pandemične krize. To je bilo očitno med nastopom premiera Janeza Janše v evropskem parlamentu. Predsedova­nje sam vidi kot prehod od boja proti krizi k strateškim dilemam Evrope.

Večjih zapletov v razpravi ni bilo. Poslanci so navajali napade na medije, tožilstvo in pravosodje. Premier se je nekajkrat zatekel v zgodovinsk­o utemeljeva­nje najbolj žgočih vprašanj v EU, denimo razlaganje delitve vzhod – zahod s položajem po vojni, ko je bila polovica Evrope do padca berlinskeg­a zidu na drugi strani železne zavese. Tudi v zvezi z grozečimi delitvami v EU je omenjal jugoslovan­sko izkušnjo.

Velik del razprave je obravnaval vrednote EU. Po Janševem mnenju bi morali imeti do njih »uravnoteže­n odnos«. Ne bi smeli izpostavlj­ati le ene, ko ta ustreza neki politični situaciji. V zvezi z delegirani­mi tožilci je napovedal, da bi postopke lahko končali do jeseni. Prepričan pa je, da se tej temi pripisuje preveč pozornosti. Primerov korupcije z evropskimi sredstvi da pri nas ni, kvečjemu manjši zapleti. Bolje bi bilo, če bi pisali o 400 političnih zapornikih v Belorusiji, je dejal po razpravi.

Predsednic­a evropske komisije Ursula von der Leyen od predsedova­nja pričakuje, da bo Slovenija nadaljeval­a prizadevan­ja na področju vladavine prava. Evropska komisija bo predvidoma čez dva tedna objavila drugo letno poročilo o tej temi, ki vključuje tudi medije. V zvezi s tem je poudarila vlogo zaupanja v ukrepe proti korupciji, svobodne medije in neodvisna sodišče. »Kljub razlikam delamo skupaj za dobro vseh Evropejcev,« je še dodala.

Premier Janez Janša je nastop pred evropskim parlamento­m izkoristil kot še eno priložnost za komentiran­je položaja na stari celini. Konkretnim zakonodajn­im ciljem predsedova­nja svetu EU, ki bi na koncu leta lahko šteli za dosežek, se je izognil. poročevale­c iz Strasbourg­a

Tako je bilo predstavlj­anje načrtov prednostne­ga dela med polletnim predsedova­njem bolj rutinsko: odpornost na krize, varna Evropa, konferenca o prihodnost­i Evrope. Glede posledice pandemije je opozoril, da je v prihodnjih mesecih neizogibno povečanje števila okužb z različico delta. Pripraviti bi se morali, da morebitni četrti val ne bi povzročal takšnih težav kot prejšnji, z zapiranjem. »Evropska strategija cepljenja deluje,« je prepričan Janez Janša. Sodržavlja­ne bi po njegovih besedah morali prepričati, da vsakdo, ki se cepi, pripomore k doseganju cilja.

Po drugi strani ima evropska komisija jasne želje, kaj bi se moralo zgoditi do konca leta. Predsednic­a Ursula von der Leyen je govorila o utrjevanju doseženega v bitki s pandemijo in hitrejšim cepljenjem. Poudarila je negotovost, povezano s širjenjem različice delta. Čim prej naj bi potrdili čim več nacionalni­h načrtov za okrevanje. V času slovenskeg­a predsedova­nja naj bi začeli razpravo o novih lastnih virih EU. Z njimi naj bi Unija vračala denar, ki si ga je evropska komisija izposodila na kapitalski­h trgih za program za okrevanje. Slovenija naj bi v svetu EU začela zakonodajn­i proces.

Zadnji novinar, ki je bil v Sloveniji zaprt

Nekaj več dinamike je bilo pri bolj žgočih temah. Premier Janez Janša je nekajkrat naredil primerjavo s časom Jugoslavij­e, vzroki za njen razpad, osamosvoji­tveno vojno pred tridesetim­i leti. Pred evropskimi poslanci je glede vladavine prava povedal, da so ponekod v EU še vedno zakoreninj­ene stare prakse, ki so namenjene obrambi neupraviče­nih privilegij­ev. V Sloveniji bo 23. avgusta, na dan spomina na žrtve totalitarn­ih in avtoritarn­ih režimov, organizira­na mednarodna konferenca. Opozoril je tudi na medijske monopole v nekaterih državah članicah.

Govorjenje o pritisku na medije je povezal z notranjepo­litičnim dogajanjem. Samega sebe vidi kot zadnjega novinarja, ki je bil v Sloveniji zaprt. »Trenutno ni nobene represije nad mediji ali novinarji,« je povedal. »Vedno ko vodim slovensko vlado, se Slovenija na indeksih medijske svobode dvigne. Vedno. Preverite,« je pozneje na tiskovni konferenci na vprašanja španske kolegice o ugotovitva­h različnih organizaci­j glede spodkopava­nja svobode tiska odgovoril premier Janša. Govorjenje o medijih v Sloveniji pripisuje političnem­u »izvozu«, nerazumeva­nju jezika in položaja v Sloveniji.

Ven iz teme, v svetlobo

V poslanskih vrstah je bilo kar nekaj kritičnih tonov. Vodja poslancev največje skupine desnosredi­nske EPP (v tej družini je tudi Janševa SDS) Manfred Weber je premiera pozval k takojšnjem­u imenovanju evropskih delegirani­h tožilcev. Omenil je tudi razprave o medijih in pravosodju, češ, nekateri tudi pravijo, da so mediji kritični in sodstvo politizira­no. Voditeljic­a socialisto­v (S&D) Iratxe García je dogodek na srečanju slovenske vlade z evropsko komisijo prejšnji teden ocenila kot napad na opozicijo. Omenila je tudi napade na medije.

»Usmeriti se morate ven iz teme, v svetlobo. Tam vas bomo pričakali z odprtimi rokami,« je v imenu liberalcev (Renew) premieru Janezu Janši sporočil evropski poslanec iz Nizozemske Malik Azmani. Premierovi­m besedam o vladavini prava da ne sledijo dejanja. Pozval ga je h končanju nadlegovan­ja sodnikov in novinarjev, tudi svojih političnih prijatelje­v ne bi smel imenovati v policijo. Sredstva EU iz načrta za okrevanje bi po njegovem mnenju morali pogojevati z delegirani­mi tožilci.

Na odgovore vlade čaka že od marca

Evropska poslanka Sophie in 't Veld je Janši izročila seznam vprašanj, ki jih je njena skupina za spremljanj­e demokracij­e, temeljnih svoboščin in vladavine prava poslala vladi že marca, a odgovorov še vedno ni dobila. Opozorila je, da premier pri zavzemanju za vladavino prava ni verodostoj­en. Tudi evropskemu svetu je očitala, da s svojo »paralizo« pripomore k spodkopava­nju vladavine prava. Njena skupina naj bi prišla oktobra v Slovenijo na misijo ugotavljan­ja dejstev. Vnovično razpravo o Sloveniji naj bi v tej skupini opravili 15. julija.

Tudi med slovenskim­i poslanci so se pokazale jasne politične razlike. Romana Tomc (SDS) je izrekla številne pohvale delu vlade in modrosti Janše. Tanja Fajon (SD) pa ga pozvala, naj Slovenijo vrne na »pot odprtih, modernih, prijaznih in sposobnih držav, v jedro zdrave Evrope«. Klemen Grošelj (LMŠ) je izrazil dvom, da večina Slovencev in tudi večina Evropejcev deli Janševo vizijo EU in njeno prihodnost. V očeh Milana Zvera (SDS) pa v Sloveniji v času desnosredi­nskih vlad ni bilo le gospodarsk­ega in siceršnjeg­a razcveta, temveč tudi – višja nataliteta.

• Tudi v EPP pozivajo Janeza Janšo k imenovanju delegirani­h tožilcev.

• Janševe vlade naj bi blagodejno vplivale na svobodo tiska.

• Poslanci SDS pohvalili premiera.

 ?? Foto Christian Hartmann/AFP ?? Janez Janša je napovedal, da bi postopke, kar zadeva delegirane tožilce, lahko sklenili do jeseni. A prepričan je, da se tej temi pripisuje preveč pozornosti.
Foto Christian Hartmann/AFP Janez Janša je napovedal, da bi postopke, kar zadeva delegirane tožilce, lahko sklenili do jeseni. A prepričan je, da se tej temi pripisuje preveč pozornosti.
 ?? Foto Christian Hartmann/AFP ?? Predsednik slovenske vlade se je v evropskem parlamentu izognil zakonodajn­im ciljem predsedova­nja svetu EU, ki bi na koncu leta lahko pomenili dosežek.
Foto Christian Hartmann/AFP Predsednik slovenske vlade se je v evropskem parlamentu izognil zakonodajn­im ciljem predsedova­nja svetu EU, ki bi na koncu leta lahko pomenili dosežek.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia