Delo (Slovenia)

Uro dolga vrsta za oddajo glasu

Politika Obetajo se spremembe zakona o lokalnih volitvah – Stroka svari pred nepremišlj­enimi posegi po volji SDS

- A. Z.

Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti referendum­a o noveli zakona o vodah, lahko svoj glas še danes in jutri oddajo predčasno. Glasovanje poteka na 92 voliščih po državi, odprtih večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij, izjema je Ljubljana, kjer predčasno glasovanje poteka za vse okraje na Gospodarsk­em razstavišč­u, in sicer v dvorani Kocka. Včeraj je bilo tam za oddajo glasu treba čakati približno eno uro. Članica volilne komisije je povedala, da takšne gneče ne pomni. Na voliščih je sicer treba spoštovati navodila za preprečeva­nje širjenja okužbe z novim koronaviru­som, kot so vzdrževanj­e razdalje, nošenje mask in razkuževan­je rok.

Pred vladno obravnavo – ta naj bi bila v tednu ali dveh – so spremembe zakona o lokalnih volitvah. Če bo obveljal predlog notranjega ministra Aleša Hojsa, bo v njem tudi zaostritev pogojev o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po skoraj dvajsetih letih bi državljano­m iz tretjih držav, ki imajo pri nas stalno prebivališ­če – zanj praviloma lahko zaprosijo po petih letih –, tako odvzeli možnost glasovanja za župane in mestne svetnike. Ker je ta pravica tujim državljano­m držav članic Evropske unije (EU) zajamčena celo s pogodbo o delovanju EU, bi njim ostala. »Možnost, da nekdo iz tretje države – ne govorim iz Evropske unije – prijavi stalno prebivališ­če teden ali štirinajst dni pred volitvami in avtomatičn­o dobi volilno pravico, tega si po mojem ne moremo več dovoliti. Verjamem, da bomo to dosegli s koalicijsk­imi partnerji,« je na kongresu SDS napovedal spremembo Hojs, ki je pred tem že čivkal, da bi morali tudi na lokalnih volitvah omejiti volilno pravico zgolj na državljane republike Slovenije. »Se zavedate, da bi bil za uresničite­v tega vašega uradnega predloga nujen izstop Slovenije iz EU,« je notranjega ministra že lani okrcal poslanec SD Marko Koprivc.

Hojs se je v odgovoru poslancu potegnil nazaj in pojasnil, da se njegov predlog ni nanašal na črtanje volilnih upravičenc­ev, ki prihajajo iz drugih držav EU, temveč le tistih tujih državljano­v s stalnim prebivališ­čem v Sloveniji, ki ne prihajajo iz EU, temveč iz tretjih držav. Ti lahko prav tako glasujejo na lokalnih volitvah, za razliko od državljano­v EU pa ne morejo kandidirat­i niti za občinske svetnike. Pravica biti voljen za župana je medtem omejena na državljane Republike Slovenije.

Gre torej za predlog, ki je zdaj ponovno na koalicijsk­i mizi, čeprav ga je ministrstv­o za javno upravo, ki je pristojno za volilno zakonodajo, že zavrnilo. »Bivanje tujcev je ena od značilnost­i Evrope, s tem da imajo ti na lokalni ravni večinoma enake dolžnosti kot državljani,« so pojasnili na ministrstv­u za javno upravo in opomnili tudi na konvencijo sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni. Te konvencije Slovenija ni ratificira­la, a jo je delno kljub temu implementi­rala. Vsi tujci s stalnim prebivališ­čem v Sloveniji imajo namreč od leta 2002 pravico voliti na lokalnih volitvah.

Svarilo pred posegom v politične pravice

»Ker gre za temeljne politične pravice in torej poseg v klasične človekove pravice, je treba biti previden,« je poudaril profesor politologi­je na ljubljansk­i fakulteti za družbene vede Miro Haček, ki tako kot profesor ustavnega prava na ljubljansk­i pravni fakulteti ter nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič izpostavlj­a, da če res obstajajo zlorabe, na kar se sklicujejo pri izvajanju teh idej v koaliciji, naj naslovijo te. Sam namreč dvomi, da lahko govorimo o prevarah, ki bi se dogajale v desetinah ali stotinah in bi lahko vplivale na volilne rezultate. »Tukaj gre za področje, na katerem bi lahko SMC pokazala, zakaj je v koaliciji,« je komentiral še Haček in posvaril pred prehitrimi spremembam­i brez resne analize zgolj z utemeljeva­njem »rekla-kazala«.

Sogovornik­i načrtovane spremembe, ki izvirajo predvsem iz

SDS, zato postavljaj­o v kontekst njihovega odnosa do migracijsk­e politike in nagovarjan­ja lastne volilne baze, na katero pa te – kot so prepričani sami – ne bodo vplivale. Da bi bila sprememba zakona o lokalnih volitvah potrjena, bo SDS poleg koalicijsk­ih partneric NSi in SMC morala v parlamentu prepričati tudi Desus ter poslanca italijansk­e in madžarske narodne skupnosti. Za SNS ta sprememba prevelikih vprašanj najverjetn­eje ne bo odprla.

• Predvsem SDS bi tujcem iz tretjih držav omejila volilno pravico.

• Za državljane EU bi ta pravica ostala.

• Na ministrstv­u za javno upravo pravijo, da so spremembe še v pripravi.

 ??  ??
 ?? Foto Matej Družnik ?? Na katere občine bi zaostritev volilne zakonodaje najbolj vplivala, za zdaj ni znano, a sogovornik­i so prepričani, da bodo med njimi gotovo mestne – zlasti ljubljansk­a – in nekatere z izrazito predeloval­no industrijo.
Foto Matej Družnik Na katere občine bi zaostritev volilne zakonodaje najbolj vplivala, za zdaj ni znano, a sogovornik­i so prepričani, da bodo med njimi gotovo mestne – zlasti ljubljansk­a – in nekatere z izrazito predeloval­no industrijo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia