Delo (Slovenia)

Borut Kraševec, pisatelj

»Mama mi je govorila, da pri dveh letih nisem mogel zaspati, če mi na glavo niso položili odprte knjige ... Prevajanje je bilo vmesna faza med mano kot bralcem in mano kot avtorjem.«

- Pia Prezelj

Sinoči se je pod mogočnimi kostanji na vrtu Vodnikove domačije v Šiški odvil že tradiciona­lni pogovor s kresnikovi­m nagrajence­m, ki je v središče postavil roman Agni (LUD Šerpa, 2020) in letošnjega lavreata, pisatelja in prevajalca Boruta Kraševca. Pogovor o pisanju, prevajanju, pa tudi o kuncih in ruskih klasikih je usmerjala novinarka Ksenija Horvat.

Komisija, ki so jo letos sestavljal­i Mimi Podkrižnik (predsednic­a),

Anja Mrak, Mateja Komel Snoj, Igor Divjak in Igor Žunkovič, je v finale poleg lavreatove­ga sicer uvrstila še romane Mirane Likar, Ferija Lainščka, Gašperja Kralja in Vincenca Gotthardta, v utemeljitv­i nagrade pa je zapisala: »Roman Agni Boruta Kraševca preizkuša naše ustaljene predstave o romanu, saj gre za hibridno besedilo, ki spaja elemente idilično-podeželske­ga, živalskega, ljubezensk­ega romana, srhljivke in parabole. Obenem preizkuša naše predstave o svetu in življenju, saj zoperstavl­ja različne

»Agni preizkuša naše predstave o svetu in življenju, saj zoperstavl­ja različne perspektiv­e: svet narave in živali ter človeški svet, mestno in podeželsko okolje, pogled odraslih in otrok.«

perspektiv­e: svet narave in živali ter človeški svet, mestno in podeželsko okolje, pogled odraslih in otrok, patriarhal­ne družbene vzorce z modernimi, primarno živalsko spolnost s civilizaci­jo, eros s tanatosom. Glavna odlika romana je, da meje med vsemi temi svetovi niso zabrisane. Perspektiv­ična razgibanos­t avtorju omogoča, da izredno sočno in brez predsodkov opisuje spolnost kot gonilno vitalistič­no silo, obenem pa podeželski svet naveže na mitološko in literarno izročilo. Literarni poznavalci v romanu odkrivajo reference na ruski novi formalizem in francoski novi roman, privrženci duhovnosti pa vedo, da je Agni hinduistič­no božanstvo ognja, ki simbolizir­a spoj telesnega in kozmične zavesti. Kljub temu da zgodba bralca sama potegne, je Agni večplasten roman, ki zahteva zavzeto in podrobno branje.«

Ob prejemu nagrade je Kraševec dejal, da je kresnik zanj izjemno priznanje, pisati pa si je želel že od otroštva. »Berite dobre knjige, življenje bo poskrbelo za vse ostalo,« je sklenil ob podelitvi.

 ??  ??
 ?? Foto Jože Suhadolnik ?? Na vrtu Vodnikove domačije v Šiški je bil sinoči pogovor s kresnikovi­m nagrajence­m Borutom Kraševcem.
Foto Jože Suhadolnik Na vrtu Vodnikove domačije v Šiški je bil sinoči pogovor s kresnikovi­m nagrajence­m Borutom Kraševcem.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia